Dekken de algemene voorwaarden uw risico’s? door adviseur Leo Wijshoff

Geplaatst op : 5 december 2014

Hoe zit het nu precies met algemene voorwaarden en waarom zijn deze voorwaarden zo belangrijk?

Man met laptopBij het sluiten van een overeenkomst, is het gebruikelijk om de algemene voorwaarden te accepteren. Hiermee komt u overeen dat deze voorwaarden onderdeel zijn van de overeenkomst. In de algemene voorwaarden worden een aantal mogelijke risico’s omschreven. Hier worden vervolgens afspraken over gemaakt zo dat duidelijk is wat de verwachting is en hoe te handelen als een dergelijk risico zich voordoet.

Essentiële risico’s in de algemene voorwaarden

 • Leveringscondities
 • Het tijdstip van levering
 • Het risico van vertraging
 • Non-confirmiteit
 • Het tijdstip en de wijze van betaling
 • Verrekeningsmogelijkheden
 • Opschortingsmogelijkheden
 • Ontbindingsmogelijkheden
 • Regeling inzake aansprakelijkheid, gevolgschade en boeteclausules
 • De bevoegde rechten en het toepasselijk recht
 • Eventuele opzeggingsmogelijkheden en wat er nodig is om op te zeggen

Naast al deze onmisbare onderwerpen, komen hier nog een aantal belangrijke zaken bij als meerwerk, de bouwtijd, aanprakelijkheden van de hoofdaannemers, onderaannemer, architect, de constructeur en dergelijke.

Inventarisatie van risico’s
Leo Wijshoff: "Het advies van een 'ouderwetse' tussenpersoon gaat inmiddels veel verder dan het sluiten van een verzekering. Wij kunnen gezamenlijk inzoomen op uw risico’s, helpen deze inzichtelijk te maken, te kanaliseren en grotendeels op te lossen of te beperken. Ik help ondernemers met diverse contracten en eventuele overeenkomsten die daaraan ten grondslag liggen. Wij helpen de ondernemer met het maken van een inventarisatie van zijn risico’s, beoordelen de contract vorm en adviseren hierin."

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: