Forse daling rekenrente waardeoverdracht

Geplaatst op : 11 december 2014

De rekenrente voor waardeoverdracht van pensioen daalt volgend jaar fors. Dit kan voor u financiële gevolgen hebben. Het kan zijn dat u (meer) moet bijbetalen wanneer een ex-werknemer zijn pensioen meeneemt naar zijn nieuwe werkgever.

Forse daling rekenrente waardeoverdracht

Voor wie is dit artikel?
Werkgevers met een eindloon- of middelloonregeling hebben te maken met het probleem van bijbetalen bij waardeoverdracht. Heeft u een beschikbare premieregeling? Dan geldt deze bijbetaling niet voor u, tenzij de afspraak is gemaakt dat de premie jaarlijks direct wordt omgezet in een gegarandeerd pensioen.

Wat is het probleem?
De wettelijke rente voor waardeoverdracht daalt volgend jaar naar 2,156%. In 2014 bedroeg deze 2,785%. De daling van de rekenrente voor waardeoverdracht is voor u financieel nadelig, wanneer een ex-werknemer zijn pensioen meeneemt naar een nieuwe werkgever. De volgende situaties zijn mogelijk, afhankelijk van het contracttarief dat met de verzekeraar is overeengekomen:

Tabel waardeoverdracht

Toelichting tabel
Rij A: Veel werkgevers met een pensioencontract met een rente van 3% (of hoger) moesten in 2014 bijbetalen bij uitgaande waardeoverdracht. Gold dit ook voor u? Dan betaalt u in 2015 meer bij, als er geen wijzigingen zijn in het contracttarief. Bij inkomende waardeoverdracht is er geld over.

Rij B: Kreeg u in 2014 juist geld terug bij een uitgaande waardeoverdracht? Dan krijgt u in 2015 minder geld terug of moet u zelfs bijbetalen. Op dezelfde rij ziet u ook de gevolgen bij inkomende waardeoverdracht.

*) Als de wettelijke rente laag is ten opzichte van het contracttarief, dan is er ‘geld over’ bij een inkomende waardeoverdracht. Vrijwel alle verzekeraars hebben als beleid dat zij dit geld gebruiken voor het verhogen van het pensioen van de werknemer. Dit beleid klopt met de gangbare interpretatie van de wet, die ook naar onze mening juist is.

Waardeoverdrachtverzekering
Sommige werkgevers hebben het probleem van (onverwacht) bijbetalen opgelost door te kiezen voor een product waarin de verzekeraar het risico van bijbetalen overneemt tegen betaling van een hogere premie. De verlenging van het pensioencontract is vaak een goed moment om te kijken naar de keuze van het product.

Toekomst waardeoverdracht
Het kabinet wil een fundamentele herziening van waardeoverdracht en werkt hier vanaf januari 2015 verder aan. Dat schrijft staatssecretaris Klijnsma in een brief aan de Tweede Kamer. De verwachting is dat er na 2015 een permanente oplossing komt voor het probleem van bijbetalen bij waardeoverdracht. Wanneer precies is onbekend.

Meer informatie
Heeft u vragen? U vindt veel informatie op de pagina Veelgestelde vragen over waardeoverdracht. En natuurlijk kunt u altijd contact opnemen met uw pensioenadviseur bij Meeùs.

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: