Juiste loonopgave voorkomt inkomensterugval

Geplaatst op : 11 december 2014

Heeft u inkomensverzekeringen voor uw personeel, zoals een ziekteverzuim- of WIA-verzekering? Let er dan op dat u het loon op basis van het juiste loonbegrip doorgeeft aan de verzekeraar. U voorkomt hiermee extra inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid.

Juiste loonopgave voorkomt inkomensterugval

Inkomensverzekering sluit aan op UWV-uitkering
De verzekeraar hanteert het uniform loonbegrip. Dit doet de verzekeraar, omdat dit aansluit op wat het UWV doet. Het UWV gaat namelijk uit van het uniform loonbegrip bij het bepalen van de hoogte van uitkeringen, zoals een WIA-uitkering.

Wat is het uniform loonbegrip?
De Wet uniformering loonbegrip is vanaf 2013 van kracht. Dit houdt in dat er vanaf die datum sprake is van één grondslag voor de heffing van loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. In de grondslag is toegevoegd de bijtelling privégebruik auto van de zaak en een uitkering levensloop-/vitaliteitsregeling. In mindering wordt gebracht de premies voor een levensloop-/vitaliteitsregeling en de werkgeversbijdrage Zorgverzekeringswet. Ook een werknemersbijdrage aan de pensioenregeling komt in mindering. Deze grondslag is het uniform loon dat het UWV hanteert voor de vaststelling van de daglonen voor de Ziektewet, de WW en de WIA.

Dagloon omhoog: extra inkomensterugval werknemer?
Het meetellen van het privégebruik van de auto van de zaak, verhoogt het dagloon. De verzekeraar hanteert het uniform loonbegrip. Als de werkgever dit begrip niet hanteert in de verzekeringsgrondslag, heeft een arbeidsongeschikte werknemer een extra inkomensterugval.

Een voorbeeld ter verduidelijking:
Stel, de werknemer heeft een uniform loon van €42.000 inclusief bijtelling auto van de zaak van €6.000. De WIA-uitkering is €29.400. Zijn inkomensterugval is €12.600, wat verzekerd is.
Bij niet meeverzekeren privégebruik auto is de grondslag voor de werknemer €36.000. De WIA-uitkering blijft €29.400. De inkomensterugval is €12.600, waarvan een bedrag van €6.000 niet verzekerd is. De werknemer heeft een extra hiaat in zijn inkomen.

Voorkom extra inkomensterugval
Voor de werkgever betekent de invoering van het uniform loonbegrip een verhoging van de loonsom waarover hij premie betaalt voor de WIA-verzekering. In de meeste gevallen betalen werknemers ook een deel van deze premie. De kosten zijn dus hoger, maar niet geheel voor rekening van de werkgever, terwijl de impact voor het inkomen van een werknemer groot is.

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: