Pensioenonderwerpen in 2015

Geplaatst op : 11 december 2014

De afgelopen jaren is veel veranderd op pensioengebied. Na de jaarwisseling werkt onze overheid verder aan een groot aantal wijzigingen. Met welke pensioenonderwerpen moet u in 2015 rekening houden? Welke hebben gevolgen voor u? U leest hierover in dit artikel.

Pensioenonderwerpen in 2015

Wet Pensioencommunicatie
U krijgt als werkgever een grotere rol in de communicatie met uw werknemers over pensioen. U leest hierover in ons artikel van juni.

Wij verwachten dat de nieuwe maatregelen na 1 januari 2015 in werking treden. Wanneer precies is nog niet bekend. Destijds was de planning dat deze wet per 1 januari 2015 zou ingaan. Het wetsvoorstel is op het moment van schrijven van dit artikel nog in behandeling bij de Tweede Kamer.

Afronding pensioenverlaging per 1 januari 2015
Veel werkgevers moeten om fiscale redenen hun pensioenregeling per 1 januari 2015 verlagen. Wij schreven hier eerder over, onder meer in het artikel Verlaging pensioenopbouw definitief. In het artikel Status nettopensioen leest u over de laatste ontwikkelingen voor werknemers met een salaris boven €100.000,-.

In 2015 zult u nog het nodige merken van deze wijzigingen. U ontvangt dan namelijk de juridische documenten, waaronder een gewijzigd pensioenreglement.

En soms kiezen werkgever en werknemers ervoor de details van compensatie van pensioenverlies in 2015 verder uit te werken.

Versnelde verhoging AOW-leeftijd
Uw werknemers krijgen al vanaf 2018 te maken met een nog hogere AOW-leeftijd. Staatssecretaris Klijnsma heeft onlangs het wetsvoorstel hiervoor naar de Tweede Kamer gestuurd. Vanaf 2016 gaat de AOW-leeftijd versneld omhoog, waardoor deze in 2018 op 66 jaar uitkomt en in 2021 op 67 jaar. Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Volgens de huidige wet is in 2019 de AOW-leeftijd 66 jaar en in 2023 67 jaar.

Fundamentele wijzigingen waardeoverdracht
Sommige werkgevers hebben te maken met onverwachte bijbetalingen bij waardeoverdracht van pensioen. Het kabinet werkt aan een permanente oplossing hiervoor. Wij verwachten deze na 2015. Wanneer precies is onbekend. U leest meer hierover in ons artikel Forse daling rekenrente waardeoverdracht en op de pagina Veelgestelde vragen over waardeoverdracht.

En verder?
Er zijn meer onderwerpen op pensioengebied waar onze overheid naar kijkt. Denkt u daarbij aan de nationale pensioendialoog die gaat over de toekomst van ons pensioenstelsel. Hier kunnen op langere termijn nog omvangrijke wijzigingen uit voort komen. Ook werkt onze overheid aan een pensioenregeling voor zelfstandigen en uitbreiding van het instemmingsrecht van de Ondernemingsraad. Wanneer zich hier belangrijke wijzigingen in voordoen, informeren wij u uiteraard.

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: