Status nettopensioen

Geplaatst op : 11 december 2014

Wat is inmiddels definitief? Hoever staan aanbieders met hun producten? Welke keuzes maken werkgevers? U leest in dit artikel hoever het staat met de mogelijkheden voor de groep werknemers met een salaris boven €100.000,-.

Status nettopensioen

Nettopensioen en nettolijfrente
Toen we in ons artikel van september schreven over nettopensioen en nettolijfrente had de overheid veel regels nog niet definitief vastgelegd. Nu, drie maanden later, is veel meer bekend geworden. Nettopensioen is inmiddels definitief, nadat de Eerste Kamer op 9 december akkoord is gegaan.

Producten op de markt
Nu ook nettopensioen definitief is, bieden meerdere uitvoerders dit aan. Hiermee is een goed bruikbaar palet aan producten voor nettopensioen, nettolijfrente en overlijdensrisico op de markt. Elk product heeft zijn eigen mogelijkheden en beperkingen.

Verlaging partnerpensioen is groot probleem
Het verlies aan pensioenopbouw boven €100.000,- heeft vooral grote gevolgen voor het partnerpensioen. Komt een werknemer met een salaris boven dit niveau vanaf 1 januari 2015 te overlijden, dan krijgt de nabestaande aanmerkelijk minder partnerpensioen. U leest hierover in dit artikel van oktober van onze pensioenadviseur Richard de Wit.

In onze praktijk zien we dat veel werkgevers kiezen voor een oplossing waarbij in ieder geval vanaf januari 2015 een goede overlijdensrisicodekking geregeld is. Daarbij is het mogelijk om iedereen vooraf verplicht aan te melden voor partnerpensioen. Daarna kan de medewerker zelf beslissen alsnog niet mee te doen. Wel samen met zijn partner, die ook de afstandsverklaring ondertekent.

Tabel: maximale premiestaffels
De maximale premiestaffels zijn bekend. U ziet hieronder per leeftijdsgroep wat het maximale premiepercentage over de pensioengrondslag is. De pensioengrondslag is het pensioengevend salaris minus de AOW-franchise.

Voor zowel nettopensioen als nettolijfrente is de maximale 4%-staffel toegestaan. Voor nettopensioen is de hoogst mogelijke premiestaffel een 3%-staffel. Hierbij mag de opbouw niet uitkomen boven 1,875% middelloon per jaar. De pensioenuitvoerder toetst dit tussentijds bij bepaalde gebeurtenissen, zoals waardeoverdracht en echtscheiding.

 Maximale netto premiestaffels
 salarissen > € 100.000
 3%-staffel
 - nettopensioen
 4%-staffel
 - nettopensioen
 - nettolijfrente
 Leeftijd Percentage Percentage
 15 t/m 19 4,0  2,3 
 20 t/m 24 4,6  2,7 
 25 t/m 29 5,3  3,3 
 30 t/m 34 6,0  3,9 
 35 t/m 39 6,9  4,7 
 40 t/m 44 8,0  5,7 
 45 t/m 49 9,2  6,8 
 50 t/m 54 10,6  8,3 
 55 t/m 59 12,2  9,9 
 60 t/m 64 14,0  11,9 
 65 t/m 66 15,3  13,5 

Vragen over producten en oplossingen?
Neem contact op met uw pensioenadviseur of relatiebeheerder bij Meeùs. Wij zijn u graag van dienst.

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: