Veranderingen in de Zorg

Geplaatst op : 11 december 2014

Zoals elk jaar wijzigen er per 1 januari allerlei zaken op het gebied van de zorgverzekering. Naast de verhoging van het eigen risico, veranderen er ook andere zaken binnen de basisverzekering. U vindt hier een beknopt overzicht.

Veranderingen in de Zorg

In ons artikel van september schreven wij over de wijzigingen die op dat moment bekend waren. Het verplichte eigen risico op de basisverzekering gaat van €360 naar €375 per betalende verzekerde per jaar. Daarnaast verandert een aantal zaken binnen de basisverzekering. Hieronder treft u een beknopt overzicht van de wijzigingen per 1 januari 2015 aan:

  • De basisverzekering vergoedt vanaf 2015 de behandeling van zintuiglijk gehandicapten en de eerste drie opnamejaren in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Ook vergoedt de basisverzekering volgend jaar wijkverpleging, dat wil zeggen: verpleging en verzorging thuis. GGZ-behandelingen buiten een instelling en het eerste jaar verblijf maken nu al deel uit van de basisverzekering.

  • Is geriatrische revalidatiezorg nodig? Dit hoeft niet langer direct aan te sluiten op het ziekenhuisverblijf. De basisverzekering vergoedt deze zorg wanneer hiermee binnen een week na ontslag uit het ziekenhuis wordt gestart.

  • De basisverzekering vergoedt de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) alleen bij een combinatietest waarvan de uitslag ‘positief’ is. De combinatietest komt voor eigen rekening, tenzij er een medische indicatie is (verhoogd risico op een kindje met het Downsyndroom of het syndroom van Edwards of Patau).

  • Degene die bij leven een orgaan doneert krijgt vanaf 1 januari zijn reiskosten vergoed door de eigen zorgverzekering. Voorheen was dit door de verzekering van de ontvanger van het orgaan.

  • De jeugd-ggz, waaronder de behandeling van dyslexie, komt onder de Jeugdwet te vallen. Hierdoor moet de gemeente vanaf 1 januari 2015 deze zorg regelen en financieren. Deze zorg verdwijnt dus uit de basisverzekering.

Naast de wijzigingen in de basisverzekering zijn er hoogst waarschijnlijk ook wijzigingen in de aanvullende verzekeringen van uw zorgverzekeraar. Raadpleeg hiervoor de site van uw zorgverzekeraar.

Werkgevers die een collectieve ziektekostenverzekering via de bemiddeling van Meeùs hebben afgesloten, hebben van ons de nieuwe premietabel voor 2015 en de bijbehorende relevante informatie over de (wijzigingen in de) dekking van de zorgcollectiviteit ontvangen. Als u deze nog niet ontvangen heeft of u heeft hier vragen over, neem dan gerust contact op met uw contactpersoon binnen Meeùs.

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: