Akkoord over Wet Werk en Zekerheid

Geplaatst op : 25 februari 2014

De Tweede Kamer is akkoord met de Wet Werk en Zekerheid. Wel heeft de Tweede Kamer de wijziging van de zogenoemde ‘ketenbepaling’ met een jaar uitgesteld. Hierdoor kunnen werknemers niet na drie jaar, zoals nu, maar al na twee jaar aanspraak maken op een vast contract.

Oneigenlijk gebruik van flexibele arbeidsvormen wordt aangepakt: er komt een betere ontslagbescherming voor werknemers die via payrolling werken, langdurig gebruik van nul-urencontracten wordt beperkt en in de zorg helemaal verboden. De preventieve ontslagtoets blijft. Er komt een vast voorgeschreven ontslagroute: ontslag om bedrijfseconomische reden en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid gaan via het UWV. Ontslag om persoonlijke redenen gaat via de kantonrechter.

Alle werknemers krijgen na een arbeidsovereenkomst van ten minste twee jaar recht op een transitievergoeding. Die kan gebruikt worden voor scholing en om over te stappen naar een andere baan of een ander beroep. Voor kleine bedrijven komt een overgangstermijn. Zij mogen tot 2020 een lagere ontslagvergoeding betalen als zij personeel gedwongen moeten ontslaan vanwege de financiële situatie. De vergoeding wordt maximaal 75.000 euro of maximaal een jaarsalaris voor wie meer verdient dan 75.000 euro per jaar.

De maximale duur van door de overheid betaalde WW wordt vanaf 1 januari 2016 stapsgewijs teruggebracht van 38 naar 24 maanden. In CAO’s kunnen sociale partners afspraken maken de WW-termijn met maximaal 12 maanden verlengen. Dat moeten ze zelf betalen. Mensen die langer dan een half jaar in de WW zitten, moeten al het beschikbare werk aanvaarden. Wie daardoor minder verdient dan de WW-uitkering bedraagt, krijgt een aanvulling.

Het wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer.

Bron: FTP Communicatie

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: