Bent u al "BeZaVa-proof"?

Geplaatst op : 27 februari 2014

Per 1 januari 2014 hebben alle wergevers te maken met De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa). Met de invoering van deze wet krijgt u te maken met de financiële gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid van flexwerkers.

Bent u al "BeZaVa-proof"?Wat verandert er?
Tot nu toe zaten de Ziektewet- en WGA-uitkeringen van Flex-personeel (en andere ‘vangnetters’) verdisconteerd in de Sectorfondspremie die u standaard afdroeg als werkgever. Sinds 1 januari 2014 geldt het Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2014. Hieronder vallen de volgende sectorale premies:

  • WGA-premie voor het vaste personeel,
  • WGA-premie voor het Flex-personeel,
  • Ziektewetpremie voor het Flex-personeel.

De Ziektewet-Flex-component is een gedifferentieerde premie die wordt afgestemd op uw sector en/of uw individuele instroomcijfers. Deze is afhankelijk van de grootte van uw bedrijf:

 Bedrijfsomvang  Premie
 Klein (< 10 werknemers)  Sectorpremie
 Middelgroot (10 < > 100 werknemers)  Sectorpremie + individuele premie
 Groot (> 100 werknemers)  Individuele premie

Wat betekent dit voor u?
U heeft inmiddels overzichten van het UWV ontvangen waarop staat welke werknemers vanaf 2010 ziek uit dienst zijn gegaan. Voor deze werknemers gaat u premie betalen aan het UWV. U heeft echter de mogelijkheid om eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet. Werkgevers met 30 of meer werknemers in dienst raden wij aan uit te zoeken of dit een voordelige keuze is.

Is het voor uw bedrijf voordelig om eigenrisicodrager te worden?
Als eigenrisicodrager voert u zelf de regie op een vlotte re-integratie van uw (ex-) werknemers. U bent daarom minder afhankelijk van het UWV. Maar of het voor uw bedrijf voordelig is om eigenrisicodrager te worden, is afhankelijk van meer factoren. Meeùs Bouw & Infra helpt u graag bij het beantwoorden van deze vraag met een adviesrapport op maat, met onder andere:

  • Berekening verschil sectorpremie incl./excl. Ziektewet.
  • Inschatting van de kosten van private uitvoering incl./excl. verzekeren uitkering.
  • Prognose premieontwikkeling bij verschillende scenario’s.
  • Te nemen maatregelen en de consequenties.
  • Advies wel/niet eigenrisicodrager worden.

Wilt u meer informatie?
Neem contact op met Meeùs Bouw & Infra voor een afspraak of een nadere toelichting. Bel 0900 332 23 32 of stuur een mail naar bouweninfra@meeus.com.


Dit artikel is onderdeel van de Bouw & Infra nieuwsbrief van februari 2014 (Editie 1).

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: