Blog: Wil je als werkgever overal verantwoordelijk voor zijn?

Geplaatst op : 14 februari 2014

Het komt steeds vaker voor: werknemers stellen hun werkgever aansprakelijk voor onder werktijd geleden schade. Werkgevers en hun verzekeringsadviseurs verhalen veel van deze claims daarop succesvol bij hun aansprakelijkheidsverzekeraars. Er is echter een keerzijde aan deze ontwikkeling. Als het totaalbedrag aan schadeclaims ‘te groot’ wordt, zullen verzekeraars de premies verhogen of zelfs uw polis opzeggen. Wil je dat als werkgever? Moet je voor elke schade verantwoordelijk zijn?

Een voorbeeld:
Joop brengt zijn leaseauto van de zaak voor een grote beurt naar de garage. De werkplaatsreceptie wijst hem erop dat het leasecontract, van u als werkgever, recht geeft op een vervangende auto. Zonder extra kosten. Echter, het is die dag prachtig weer en Joop besluit zijn klanten te bezoeken met zijn privé Porsche Cabrio. Op weg over de dijk naar IJsselstein gaat het mis. Joop moet uitwijken voor een reiger en komt onderaan de dijk terecht. Gelukkig mankeert Joop niets, maar zijn Porsche ziet er niet uit. Joop baalt, want hij heeft de auto WA verzekerd en draait dus zelf op voor de kosten van maar liefst € 12.000,-. Zijn collega wijst hem er op, dat hij u als werkgever aansprakelijk kan stellen. Joop volgt zijn raad op en stelt u aansprakelijk. U stuurt de claim door naar uw verzekeraar en uw verzekeraar betaalt de schade. Er geldt echter wel een eigen risico, dat door u als werkgever aan Joop wordt betaald. Hiermee heeft Joop alle schade vergoed gekregen. De vraag rijst echter of het reëel is dat u in dit geval voor de kosten opdraait? Dat geldt bijvoorbeeld ook voor notoire brokkenmakers, die ervoor zorgen dat uw wagenparkpremie wordt verhoogd.

Ook als dit soort schades zijn te verhalen op één van uw verzekeringen, kunt u zich afvragen of u dat wel wilt? Schept dit geen precedent naar andere werknemers? Gaat hierdoor uw premie niet omhoog, waardoor uiteindelijk u en wellicht andere werknemers de dupe worden? Ik ben van mening dat ook werknemers hun eigen verantwoordelijkheid hebben.

Om ongewenst claimgedrag van werknemers te voorkomen adviseren wij u graag hoe u kunt omgaan met dit soort situaties. Voorkom ongewenste premieverhogingen!

Jan Jans
Doelgroepmanager

Reacties (2)
Jan Jans
op dinsdag 25 februari 2014 om 17:00
Peter, Dank voor je reactie. Terecht punt. Dan zijn de consequenties aanzienlijk groter en zal ook een rechter dit meewegen bij een schadevergoeding.
Peter de Hond
op donderdag 20 februari 2014 om 11:29
Hoe groot was de schade als Joop wel iets had gemankeerd en werkgever geen eigen risicodrager is voor de WGA en zijn verzuim beleid niet op orde heeft!
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: