Blog: Brandverzekeraars verhalen volledige brandschade op u!

Geplaatst op : 27 januari 2014

Per 1 januari 2014 is de regresregeling van brandverzekeraars ingrijpend gewijzigd. Ondanks dat er al veel over is geschreven, heb ik de indruk dat veel ondernemers denken: “Soep wordt niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend”. Wel, die ondernemers slaan de plank mis! Zelden zijn de consequenties van een aanpassing zo ingrijpend geweest als deze! Daarom leg ik het graag nog eens uit aan de hand van een voorbeeld.

U produceert en verkoopt liften. Bij het installeren voert uw monteur laswerkzaamheden uit. Door het lassen breekt brand uit en er ontstaat aanzienlijke brandschade aan het pand. De eigenaar van het pand krijgt de schade vergoed van zijn brandverzekeraar.

  • De oude regresregeling tot 1 januari 2014:
    In de oude regresregeling gold dat de brandverzekeraar slechts een beperkt deel van deze brandschade op de veroorzaker en dus op u kon verhalen.

  • De nieuwe regresregeling na 1 januari 2014:
    In de nieuwe regresregeling kan de brandverzekeraar de volledige brandschade op de veroorzaker en dus op u verhalen.

Is dit uw probleem of dat van uw aansprakelijkheidsverzekeraar?
Het is een probleem van u beiden. U moet nagaan of de verzekerde bedragen op uw aansprakelijkheidsverzekering nog hoog genoeg zijn. Aansprakelijkheidsverzekeraars moeten nagaan wat ze na deze wijziging denken te moeten gaan uitkeren en wat daarbij een passende premie is. Het is voor beiden een lastige klus omdat de verhaalbedragen enorm kunnen oplopen. Wat als door uw toedoen ook naburige panden brandschade oplopen en de verschillende brandverzekeraars de schade bij u komen verhalen?

Let op de clausules
Mijn verwachting is dat de premies van aansprakelijkheidsverzekeringen zullen stijgen. Nog veel belangrijker: veel aansprakelijkheidsverzekeraars hebben, onder de oude regresregeling van de brandverzekeraars, hun dekking in geval van dit regres beperkt tot een maximaal bedrag. Die clausule moet uiteraard worden verwijderd of aangepast!

Premie voor de brandverzekering omlaag?
Brandverzekeraars konden onder de oude regresregeling minder schade verhalen en moesten dus meer uitkeren. Nu is het omgekeerd en zouden logischerwijs de premies omlaag kunnen. Of betalen verzekerden “Het kwartje van Kok?”. Wij zullen de ontwikkelingen nauwlettend volgen.

Tot slot nog een paar tips!
Wij adviseren u om uw leveringsvoorwaarden en de wijze waarop u ze inbrengt, nog eens tegen het licht te houden. Nog belangrijker is het om nog eens te checken of uw werkzaamheden, zowel bij derden als bij u in het bedrijf, brandveilig worden uitgevoerd.

Onze adviseurs helpen u graag bij het nemen van de juiste beslissingen. Als u vragen heeft, beantwoord ik ze graag.

Jan Jans
Doelgroepmanager

Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: