Mkb niet goed bekend met kredietverzekering

Geplaatst op : 7 juli 2014

Het niet of te laat betaald krijgen van rekeningen is voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) een van de belangrijkste oorzaken van een faillissement. Toch hebben maar weinig bedrijven hiertegen maatregelen getroffen.

Dat is de uitkomst van een onderzoek onder ruim duizend mkb'ers in opdracht van het Verbond van Verzekeraars. Ruim driekwart van de ondernemers had het afgelopen jaar te maken met wanbetaling. Daarvan gaf 93 procent aan dat rekeningen te laat werden betaald en in 61 procent van de gevallen gebeurde dit helemaal niet. Wanbetaling is na een dalende of wegvallende vraag en verkeerd management de belangrijkste oorzaak voor een faillissement.

Toch treffen veel mkb-ondernemers lang niet altijd maatregelen om wanbetaling tegen te gaan. Minder dan een derde van de ondervraagden zegt kredietinformatie in te winnen over hun afnemers en nog geen tien procent is verzekerd tegen schade als gevolg van wanbetaling. Het Verbond spreekt van een "kenniskloof". Veel ondernemers (68 procent) weten wel dat een kredietverzekering het risico van wanbetaling dekt. Maar dat ook incassoservice en kredietinformatie over afnemers onderdeel is van de verzekering, weet minder dan de helft van de mkb’ers.

Bron: FTP Communicatie
Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: