AVB ruimere dekking, zonder meerpremie

Geplaatst op : 19 juni 2014

In de vorige nieuwsbrief informeerden we u over de wijziging van de Bedrijfsregeling Brand Regres per 1 januari 2014. Verzekeraars verwachten dat er meer en grotere brandschades door brandverzekeraars op aansprakelijkheidsverzekeringen zullen worden verhaald. De kans op claims neemt dus toe, maar Meeùs Bouw & Infra heeft goed nieuws!

AVB ruimere dekking, zonder meerpremieWaar gaat het precies over?
Om dit uit te leggen, werkt een voorbeeld waarschijnlijk het best: In een binnenstedelijk rioleringsproject is het noodzakelijk op staal gefundeerde bestaande belendingen te beschermen met een damwand en een stempelconstructie. Vervolgens ontstaat door werkzaamheden in uw bouwput brand of een ontploffing. De betrokken landelijke overheden (bijv. de Rijksgebouwendienst of Rijkswaterstaat) verzekeren hun eigendommen doorgaans niet. Zij zullen u daarom aansprakelijk stellen voor de schade.

Situatie vroeger
In het verleden had u (voor een deel van de schade) geen dekking voor deze claim gehad op uw aansprakelijkheidsverzekering. Dit vanwege de zogenaamde ‘opzichtuitsluiting’. Schade aan bestaande gebouwen waaraan u werkte (opzicht), was uitgesloten van uw aansprakelijkheidsdekking. Die dekking was er vaak wel wanneer de eigenaar een brandverzekering voor het gebouw had afgesloten en de bewuste verzekeraar de schade (tot maximaal € 500.000,00) bij u kwam verhalen.

Wij vinden het vreemd dat uw dekking afhankelijk is van de vraag of een benadeelde al dan niet een brandverzekering heeft. Daarom hebben wij dit met de verzekeraars besproken. En met succes! Wat betekent dit nu voor u?

Situatie nu
Bij een schade zoals het voorbeeld hierboven, zullen verzekeraars van de Bouwend Nederland Aansprakelijkheidsverzekering zich niet meer beroepen op de opzichtuitsluiting. Voorwaarde is dat het gaat om een schade die normaal gesproken gedekt is op een brandverzekering*. U heeft dus gewoon dekking, uiteraard maximaal tot de hoogte van uw verzekerde bedrag. U betaalt voor deze dekkingsuitbreiding geen meerpremie.

Voor andere bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen zal Meeùs Bouw & Infra dit onderwerp bij de eerstkomende vervaldatum aan de orde stellen bij de betreffende verzekeraars.

Vragen?
Heeft u vragen over dit onderwerp? Neemt u dan contact op met uw adviseur Bouw & Infra.

*) Volgens de meest recent gedeponeerde versie van de Nederlandse Beurspolis voor Uitgebreide Gevaren.


Dit artikel is onderdeel van de Bouw & Infra nieuwsbrief van juni 2014.

Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: