Hogere UWV-premie na terugkeer eigenrisicodrager

Geplaatst op : 19 juni 2014

Bent u eigenrisicodrager voor de Ziektewet? Overweegt u terug te keren naar het UWV? Dan betaalt u vanaf 2015 mogelijk een hogere publieke premie. Het kabinet wil een besluit hiertoe invoeren.

Pen en papier

Huidige situatie
Het bleek voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn vaak gunstig om terug te keren naar het UWV. Een grote werkgever die na een periode van meer dan twee jaar terugkeert, betaalt de eerste twee jaar slechts een minimumpremie (van 0,14% in 2014). Het kabinet vond deze minimumpremie niet in verhouding staan tot het risico dat wordt gelopen. Direct na terugkeer kunnen namelijk al Ziektewetuitkeringen ontstaan.


Informatiedocument BeZaVa downloaden  

Nieuwe situatie
Heeft u na 20 maart 2014 een verzoek ingediend om terug te keren naar het UWV? Dan betaalt u vanaf 2015 mogelijk een hogere publieke premie. Dit geldt alleen voor (middel)grote werkgevers. (Op 20 maart is de voorbereiding van dit besluit aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer.)

Deze zogenoemde terugkeerpremie zal gedurende de eerste twee kalenderjaren na terugkeer de helft van de sectorale premie bedragen. Is het individuele risico dat het UWV kan berekenen op basis van lasten van de eerder bij het UWV verzekerde periode hoger? Dan geldt de hogere individuele premie. In enkele sectoren heeft de invoering van de hogere premie bij terugkeer geen gevolgen. Dit zijn de sectoren waarin de helft van de sectorale Ziektewetpremie lager is dan de feitelijke minimumpremie.

Wanneer is een werkgever (middel)groot?
U bent in 2014 een grote werkgever als het premieloon in 2012 meer dan € 3.070.000,- bedroeg. Bedroeg het premieloon in 2012 minder, maar wel meer dan € 307.000,-? Dan bent u volgens het UWV in 2014 een middelgrote werkgever.

Eigenrisicodrager of publiek verzekeren
Voor de Ziektewet kunnen werkgevers kiezen tussen zelf het eigen risico dragen en publiek verzekeren bij het UWV. De eigenrisicodrager betaalt zelf de Ziektewetuitkeringen aan ex-werknemers die hier recht op hebben. De werkgever die publiek verzekerd is, betaalt een premie aan het UWV die (gedeeltelijk) afhangt van de instroom van zijn ex-werknemers in de Ziektewet.


Dit artikel is onderdeel van de HR nieuwsbrief van juni 2014.

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: