Uitgelicht: Wet Pensioencommunicatie

Geplaatst op : 19 juni 2014

De overheid wil dat werknemers beter begrijpen wat hun pensioensituatie is, zodat zij daarnaar kunnen handelen. Daarom komt de overheid met nieuwe regels voor pensioencommunicatie. Hierbij wordt uw rol als werkgever flink uitgebreid. U krijgt meer verantwoordelijkheden.

Advies

Rol werkgever
Volgens het wetsvoorstel is dit vanaf 1 januari 2015 uw rol:

 • Werkgever eerste aanspreekpunt
  U bent het eerste aanspreekpunt van de werknemer voor zijn pensioenvragen. Dit geldt bij indiensttreding, gedurende de diensttijd en bij uitdiensttreding.

 • Werkgever verantwoordelijk voor informatieverstrekking
  U bent verantwoordelijk voor de informatieverstrekking over de inhoud van de pensioenregeling. U vervult daarom een aantal informatietaken.

 • Tijdig aanleveren relevante gegevens
  U levert relevante gegevens tijdig bij pensioenuitvoerders aan. (Dit is nu al zo door afspraken met de pensioenuitvoerder en wordt straks ook in de wet geregeld.)

 • Werkgever heeft basiskennis eigen regeling
  Van u als werkgever wordt verwacht dat u zowel basiskennis heeft over de eigen pensioenregeling als over pensioenen in het algemeen.

U kunt sommige taken geheel of gedeeltelijk uitbesteden. En u kunt verantwoordelijkheid delen door expertise van buitenaf in te kopen.

Huidige verplichtingen werkgever
Ook volgens de huidige regels heeft u als werkgever verplichtingen op het gebied van pensioencommunicatie. Wilt u meer hierover weten? Bekijk dan onze pagina over pensioencommunicatie.

Doel nieuwe regels
Het doel van de wet is dat de werknemer straks weet hoeveel pensioen hij kan verwachten, kan nagaan of dat voldoende is en zich bewust is van de risico’s van de pensioenvoorziening. De overheid vindt de huidige wettelijk verplichte informatie te ingewikkeld en te omvangrijk. Een voorbeeld hiervan zijn de jaarlijkse Uniforme Pensioenoverzichten (UPO’s) die werknemers van de pensioenuitvoerders ontvangen.

Interactief overzicht voor de werknemer
Er komt een persoonlijk totaaloverzicht voor alle werknemers. Dit wordt online en interactief. De werknemer ziet welke financiële gevolgen keuzes of veranderingen hebben. Zo kan de werknemer goed beslissen over maatregelen voor zijn pensioen.

Rol pensioenuitvoerder
De informatie van de pensioenuitvoerder moet beter aansluiten op de behoefte en kenmerken van de deelnemer. Daarom krijgen pensioenuitvoerders meer vrijheid als het gaat om hoe en hoe vaak er wordt gecommuniceerd. Er komt meer ruimte voor maatwerk en voor digitale informatieverstrekking. De overheid wil uniforme communicatie over risico’s en over koopkracht. Bij dit laatste gaat het over de vraag: wat kan ik straks, na inflatie, werkelijk van mijn pensioen kopen?

Status wetsvoorstel
Het streven van de overheid is de Wet Pensioencommunicatie op 1 januari 2015 in te laten gaan. Op die datum zal het hiervoor bedoelde interactief overzicht voor de werknemer nog niet gereed zijn.

Op het moment van schrijven van dit artikel moet het wetsvoorstel nog worden behandeld in de Tweede en Eerste Kamer. Wijzigingen zijn hierdoor nog mogelijk. Duidelijk is dat uw rol als werkgever in de communicatie over pensioen wordt uitgebreid.


Dit artikel is onderdeel van de HR nieuwsbrief van juni 2014.

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: