Verlaging pensioenopbouw definitief

Geplaatst op : 19 juni 2014

Nu ook de Eerste Kamer akkoord is gegaan, is de verlaging van het maximaal toegestane pensioen definitief. Wanneer ontvangt u het voorstel voor aanpassing van uw pensioenregeling?

Verlaging pensioenopbouw definitief

Klopt het dat het nabestaandenpensioen in sommige gevallen met meer dan 20% omlaag gaat? Aan de hand van vragen en antwoorden praten wij u bij.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen per 1 januari 2015?
De opbouwpercentages gaan omlaag. De beschikbare premiepercentages gaan omlaag. En boven een salaris van
€ 100.000,- is geen pensioenopbouw meer mogelijk. U leest hierover in ons artikel van 25 maart. Inhoudelijk zijn de maatregelen niet gewijzigd. Wel zijn inmiddels de nieuwe maximale premiestaffels bekend.

Moet mijn pensioenregeling per 1 januari 2015 worden aangepast?
Komt uw pensioenregeling op 1 januari op een of meer onderdelen boven de nieuwe fiscale maxima? Aanpassing van uw pensioenregeling is in dat geval noodzakelijk. U ontvangt dan eerst bericht van uw pensioenuitvoerder hierover. Later dit jaar volgt een standaard aanpassingsvoorstel.

Wanneer ontvang ik het aanpassingsvoorstel?
De Eerste Kamer is op 27 mei akkoord gegaan. De eerste pensioenuitvoerders zijn inmiddels begonnen met het versturen van algemene informatie. Wij verwachten dat u vanaf uiterlijk september het aanpassingsvoorstel kunt ontvangen.

De pensioenregeling verandert. Is instemming vragen van de werknemers vereist?
Ja, dat is vereist. Meer hierover ziet en hoort u dit artikel met video.

Waarom is het goed informeren van mijn werknemers zo belangrijk?
Goed werkgeverschap begint bij het duidelijk informeren van uw werknemers. Begrijpen uw werknemers waar zij en hun eventuele nabestaanden recht op hebben? Dan kunnen ze goed beslissen of maatregelen nodig zijn.

Welke oplossingen zijn er voor salarissen boven € 100.000,-?
Voor inkomens boven € 100.000,- komt er een nettolijfrenteregeling in de privésfeer. Aan een nettolijfrente in de werkgever-/werknemerssfeer werkt de overheid nog. Op dit moment is nog weinig bekend over hoe uitvoerders deze producten vormgeven.

Kan het nabestaandenpensioen met meer dan 20% omlaag gaan?
Ja, het nabestaandenpensioen van uw werknemers kan fors omlaag gaan. Dit hangt af van uw pensioenregeling en van het inkomen van de werknemers. Twee voorbeelden:

 

Voorbeeld 1
Salaris € 40.000, leeftijd 35 jaar, 5 jaar in dienst, partnerpensioen op risicobasis: Verlaging van € 13.066,- naar € 11.781,-. Dit is een verlaging van bijna 10%.

Voorbeeld 2
Salaris € 135.000, leeftijd 50 jaar, 10 jaar in dienst, opgebouwd partnerpensioen: Verlaging van € 43.650,- naar € 33.400,-. Dit is een verlaging van ruim 23%!

Welke oplossingen zijn er voor het verlaagde nabestaandenpensioen?
Uitvoerders kijken onder meer naar collectieve mogelijkheden voor het afdekken van overlijdensrisico’s van werknemers. Niet alle werknemers kunnen, bijvoorbeeld wegens hun gezondheid, zelf zorgen voor een goede aanvullende overlijdensrisicodekking. Het is op dit moment onbekend of en welke nieuwe producten op de markt komen.

Gaat de minimale franchise in 2015 omlaag?
Voor middelloon en beschikbare premie gaat deze omlaag, voor eindloon waarschijnlijk omhoog. Dit volgt naar onze mening uit de nieuwe wettelijke regels. Op basis van de huidige AOW gaat de minimale franchise voor middelloon en beschikbare premie van € 13.449,- naar € 12.552,- en voor eindloon naar € 14.204,-. Doorgaans bevestigt de Belastingdienst dit soort wijzigingen. Wij zijn nog in afwachting van deze bevestiging.

Hoe zit het met (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemers?
Heeft u arbeidsongeschikte werknemers waarvoor de premiebetaling is overgenomen door de verzekeraar? Zij blijven pensioen opbouwen volgens hun oude rechten. Is er sprake van gedeeltelijke premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid? Dan gelden de oude rechten voor het vrijgestelde deel.

Meer informatie
Loopt uw pensioenregeling via Meeùs? Dan heeft u in april van ons een brief met bijlage ontvangen over de wettelijke wijzigingen. Meer informatie treft u aan op onze pensioenwebsite. Ook kunt u contact opnemen met uw pensioenadviseur bij Meeùs. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet.


Dit artikel is onderdeel van de HR nieuwsbrief van juni 2014.

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: