ZZP-er aansprakelijk voor ingehuurde ZZP-er

Geplaatst op : 19 juni 2014

Stelt u zich voor: u bent ZZP-er. Om een grote klus op tijd af te krijgen, huurt u een andere gespecialiseerde ZZP-er in. Tijdens werkzaamheden zakt de ZZP-er door een dak. Hij loopt letsel op aan zijn been. De ZZP-er stelt u aansprakelijk omdat hij meent dat hij het letsel heeft opgelopen vanwege onveilige werkomstandigheden. Krijgt hij gelijk?

ZZP-er aansprakelijk voor ingehuurde ZZP-erHoe oordeelt de rechtbank?
Bij een vergelijkbaar schadegeval oordeelde de rechtbank onlangs in het voordeel van de ingehuurde “onder-ZZP-er”. Wanneer u bepaalt hoe een ingehuurde ZZP-er zijn werk uitvoert, heeft u naar mening van de rechtbank zeggenschap over deze arbeidskracht. Daardoor heeft u ook een zorgplicht voor deze ZZP-er, zoals als een werkgever voor een werknemer.

Bent u als ZZP-er verzekerd voor dit risico?
De vraag is nu of u deze letselschade kan claimen op uw aansprakelijkheidsverzekering. Heeft u een Bouwend Nederland Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering? Dan valt aansprakelijkheid voor letselclaims van derden, dus ook van ZZP-ers, sowieso binnen uw dekking. Heeft u een Bouwend Nederland Ondernemer Zonder Personeel-polis (OZP)? Dan was er ruimte voor discussie. De zeer lage premie van deze polis biedt feitelijk geen ruimte voor letselclaims van ingehuurde ZZP-ers.

Meeùs vindt de oplossing
De recente uitspraak van de rechtbank gaf aanleiding tot vragen voor de OZP-polis. Verzekeraars wilden de dekking niet voor dezelfde lage premie verduidelijken of uitbreiden. Meeùs Bouw & Infra ging op zoek naar een andere oplossing. De dekkingsomschrijving is aangepast, zodat u weet waar u aan toe bent: in de OZP-polis blijft de uitsluiting voor eigen personeel staan. Maar voor aanspraken van ingehuurde ZZP-ers is nadrukkelijk wel dekking.

Gebruik een modelovereenkomst
Verzekeraars stelden de voorwaarde dat u gebruik maakt van de modelovereenkomst voor het inhuren van ZZP-ers. U voorkomt daarmee dat u een hoger eigen risico betaalt in geval van schade. In deze overeenkomst staat heel duidelijk dat de ZZP-er zelfstandig werkt. Het zal zeker niet in alle gevallen aansprakelijkheid voorkomen, maar u staat wel sterker bij eventuele claims van ZZP-ers.

Vragen?
Heeft u vragen over dit risico? Of over uw aansprakelijkheid voor ZZP-ers? Neemt u dan contact op met uw adviseur Bouw & Infra.


Dit artikel is onderdeel van de Bouw & Infra nieuwsbrief van juni 2014.

Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: