Onterechte belasting over compensatie beleggingspolis

Geplaatst op : 24 maart 2014

Duizenden mensen die in 2013 een compensatie van Aegon hebben ontvangen voor hun beleggingsverzekering, krijgen mogelijk te maken met een onterechte belastingheffing. De Consumentenbond meldt dat de verzekeraar een verkeerde opgave heeft gedaan bij de Belastingdienst.

Aegon keerde vorig jaar de compensatie uit aan tienduizenden consumenten die teveel kosten betaalden voor hun beleggingsverzekering. Wie de verzekering heeft afgekocht of overgegaan is naar een andere verzekeraar of een bankspaarproduct, hebben deze compensatie rechtstreeks op hun bankrekening gestort gekregen. Bij hen is Aegon in de fout gegaan.

De Consumentenbond heeft Aegon en de Belastingdienst van deze fout op de hoogte gesteld en de Belastingdienst is nu in op zoek naar een oplossing om deze fout in de Belastingaangifte 2013 recht te zetten. De Belastingdienst zal zo spoedig mogelijk bekend maken hoe consumenten deze fout kunnen herstellen. Aegon gaat de gedupeerde klanten schriftelijk informeren hoe zij hun aangifte kunnen aanpassen. Wat verder opvalt volgens de Consumentenbond is dat Aegon 52 procent loonheffing heeft ingehouden, terwijl dit percentage afhankelijk is van iemands inkomen. De meeste mensen vallen in het tarief van 42 procent. In veel gevallen is er dus in eerste instantie teveel belasting ingehouden.

De Belastingdienst meldt inmiddels dat gedupeerden zélf actie moeten ondernemen om niet onterecht belasting (revisierente) te betalen. De Belastingdienst weet niet welke consumenten gedupeerd zijn en verwijst door naar het callcenter van Aegon om dit na te vragen. De verzekeraar zal de getroffen polishouders ook zelf schriftelijk informeren. De Consumentenbond heeft op haar site uitgelegd welke actie een gedupeerde moet ondernemen.

Bron: FTP Communicatie

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: