Tip: Eerstejaarsbeoordelingen Ziektewet

Geplaatst op : 25 maart 2014

Het UWV beoordeelt na één jaar ziekte werknemers die ziek bij u uit dienst zijn gegaan. U ontvangt hierover een informatieverzoek van het UWV. Voldoet u hieraan op tijd? Het kan u voordeel opleveren.

Eerstejaarsbeoordelingen Ziektewet

Onderdeel van de wet Bezava (Beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters) is een beoordeling na één jaar ziekte van uw ex-werknemer. Er wordt dan gekeken of uw ex-werknemer 65% van zijn oude salaris kan verdienen met arbeid. Deze werknemer is ziek geworden tijdens een dienstverband en bij u ziek uit dienst gegaan.

Het UWV gaat oordelen wat de werknemer nog kan. Hiervoor heeft het UWV informatie nodig van u. Daarom ontvangt u een informatieverzoek. Wij kunnen ons voorstellen dat u hier niet direct gehoor aan geeft. Het is tenslotte een ex-werknemer. Hieraan is wel een groot risico verbonden.

Als het UWV de gevraagde informatie niet ontvangt, kan er geen beoordeling worden gedaan. Een beoordeling kan tot resultaat hebben dat de uitkering wordt gestopt. En dus niet meer aan u wordt toegerekend. Als u geen informatie verstrekt kan het UWV niet beoordelen met als gevolg dat de uitkering blijft doorlopen. Dit kan dan gevolgen hebben voor uw premievaststelling ZW-flex.


Dit artikel is onderdeel van de HR nieuwsbrief van maart 2014 (Editie 1).

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: