Verdere verlaging pensioenopbouw per 1 januari 2015

Geplaatst op : 25 maart 2014

Na de wijzigingen van 1 januari 2014 vindt opnieuw een verlaging van de pensioenopbouw plaats. De fiscale ruimte om pensioen op te bouwen wordt kleiner. Een overgrote meerderheid van de pensioenregelingen moet hierdoor per 1 januari 2015 (opnieuw) worden gewijzigd. Geldt dit ook voor uw pensioenregeling?

Verdere verlaging pensioenopbouw per 1 januari 2015Moet u meteen iets doen?
Als uw pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 boven de fiscaal maximale opbouw uitkomt, dan moet u deze verlagen. Voor uw werknemers kan het gaan om een forse verlaging van de pensioenopbouw. Tijdig beginnen en goed communiceren met uw werknemers kan dan belangrijk zijn voor uw werknemers en voor u. Meeùs kan u hierbij van dienst zijn.

U hoeft niet meteen iets te doen. De wijzigingen zijn op dit moment nog niet definitief. De Eerste Kamer moet nog akkoord gaan. De verwachting is dat dit snel zal gebeuren.

U ontvangt tijdig bericht van de pensioenverzekeraar als uw pensioenregeling per 1 januari 2015 fiscaal bovenmatig is. De planning van de verzekeraars is nu nog niet bekend. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en planning.

Instemming werknemers nodig
Moet u de pensioenregeling aanpassen? Dan heeft u instemming van uw werknemers nodig, ook al is deze aanpassing fiscaal noodzakelijk. Meeùs kan u adviseren over en ondersteunen bij het instemmingstraject.

Wijzigingen per 1 januari 2015
U ziet in de tabellen de nieuwe maximale opbouwpercentages vanaf 1 januari 2015.

Middelloonregeling
 Ouderdomspensioen 2013 2014 2015
 over salaris tot € 100.000,- 2,25% 2,15% 1,875%    
 over salaris vanaf € 100.000,- 2,25% 2,15% 0,000% *)

Eindloonregeling
 Ouderdomspensioen 2013 2014 2015
 over salaris tot € 100.000,- 2,00% 1,90% 1,657%    
 over salaris vanaf € 100.000,- 2,00% 1,90% 0,000% *)

*) Vanaf 2015 bouwen werknemers over het salaris tot maximaal € 100.000,- pensioen op via de verplichte pensioenregeling van de werkgever. Daarboven komt een nieuwe spaarmogelijkheid op vrijwillige basis.

Maximale beschikbare premiestaffels worden naar verhouding verlaagd. De definitieve nieuwe staffels zijn nog onbekend. De maximale opbouw partnerpensioen en wezenpensioen wordt overeenkomstig de aanpassingen voor eindloon en middelloon verlaagd.

Nettolijfrente voor hogere inkomens
Voor inkomens boven € 100.000,- komt er een nettolijfrenteregeling. Werknemers kunnen hier vrijwillig aan deelnemen. De premie is niet aftrekbaar, de uitkeringen zijn onbelast en de waarde is vrijgesteld van belastingheffing in box 3. Maximaal kan een opbouw worden bereikt die ongeveer overeenkomt met een pensioenopbouw van 1,875% middelloon per jaar.

Volgens de huidige plannen valt de nettolijfrente geheel in de privésfeer. Het kabinet onderzoekt nog of de nettolijfrente ook uitvoerbaar is als vrijwillige aanvulling binnen de pensioenregeling van de werkgever.

Netto staffels
Per 1 januari 2015 is er nog een belangrijke wijziging: uiterlijk vanaf deze datum moet elke beschikbare premieregeling voldoen aan de fiscale regels van netto staffels. U leest meer over netto staffels in ons artikel van april 2012.

Uiteraard willen wij de wijzigingen voor u zoveel mogelijk in eenmaal verwerken.


Dit artikel is onderdeel van de HR nieuwsbrief van maart 2014 (Editie 1).

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: