"De kwetsbaarheid van logistiek raakt een hele keten van bedrijven" door adviseur Patrick Nederpel

Geplaatst op : 28 november 2014

Schade in de logistieke sector heeft gevolgen voor een hele keten aan bedrijven. Er kan al sprake van schade zijn bij een kleine vertraging, bijvoorbeeld door file. De logistieke branche is volop in beweging. Een ongeluk zit dan ook in een klein hoekje. Er wordt gewerkt met flinterdunne marges en iedere schade is er dan één te veel.

Bewustwording
Veel ondernemers zijn zich niet bewust van de risico’s die ze lopen tijdens het transport. "Het gaat al jaren goed" is een veelgehoord geluid. Tot het een keer echt goed mis gaat. Ondernemers zijn er dan ook bij gebaat de risico’s binnen hun bedrijf in beeld te brengen en ze beheersbaar te maken.

Een voorbeeld:
Een vervoerder heeft bij grensoverschrijdend vervoer te maken met vervoerderscondities (CMR). Hierin is een maximale aansprakelijkheid geregeld, de CMR-limiet. Deze limiet biedt de vervoerder bescherming, maar bescherming tot op zekere hoogte. De limiet kan door de rechter doorbroken worden bij opzet of hieraan gelijk te stellen schuld van de vervoerder. Dit speelt vooral bij ladingdiefstal en wanneer er onvoldoende voorzorgsmaatregelen zijn genomen.

Dit is in de praktijk al regelmatig voorgekomen. De vervoerder is vervolgens aansprakelijk voor de volle waarde van de lading.  En bij een lading met kostbare apparatuur kan dit grote financiële gevolgen hebben. Vooral voor de vervoerder maar ook voor de eigenaar van deze apparatuur en diens klanten. Kortom, het werkt in de hele keten door.

Wat kunt u doen?
Op 4 november verzorgde Meeùs een bijeenkomst waar we samen met ondernemers over deze onderwerpen discussieerden. Bewustwording van de risico’s is de eerste stap. Vervolgens is het zaak om deze risico’s zo veel mogelijk beheersbaar te maken. Dit kan o.a. door preventie en verzekeren. Verder is het belangrijk om afspraken contractueel goed vast te leggen en ze af en toe opnieuw onder de loep te nemen. Niet alle verzekeraars hebben doorbreking van de CMR-limiet goed afgedekt. Informeer bij uw tussenpersoon hoe dit bij u geregeld is.

Bent u zelf vervoerder? Enkele tips op een rijtje:

  • Investeer in medewerkers door opleiding, screening en bewustwording;
  • Bewaak en onderhoud kapitaal en materiaal;
  • Wees als bedrijf bewust met risico’s bezig; besteed aandacht aan preventie;
  • Weet waarvoor u verzekerd bent en kies bewust wat u wel of niet verzekerd;
  • Laat u informeren en ondersteunen door uw verzekeringsadviseur.
Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: