"Bescherm uzelf tegen een faillissement" door adviseur Meo Gravesteijn

Geplaatst op : 20 oktober 2014

Het aantal faillissementen is dit jaar fors gedaald. In de eerste 9 maanden van 2014 gingen 7.635 bedrijven failliet, 23% minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

'Bescherm uzelf tegen een faillissement' door adviseur Meo Gravesteijn

Hoofdredenen voor een faillissement
Toch gaan er elk jaar nog grofweg acht- tot negenduizend bedrijven failliet. De belangrijkste redenen voor een faillissement zijn slecht management, een gebrek aan financiële reserves, wanbetalers, slechte economische omstandigheden en ongevallen en/of ziekte.

Wat kunt u doen tegen wanbetaling?
U heeft weinig tot geen invloed op de meeste redenen. Maar u kunt wel degelijk enkele risico's ondervangen. Het zogenaamde debiteurenrisico is te ondervangen met een kredietverzekering. Meo Gravesteijn: "Omgaan met wanbetalers is en blijft lastig. Een sterk debiteurenbeheer en een goede liquiditeit zijn onontbeerlijk, zeker voor startende ondernemingen. Een faillissement van één klant kan al voldoende zijn om uw eigen bedrijfsbalans te verstoren. U kunt natuurlijk altijd bij Meeùs terecht voor advies over creditmanagement".

Wat kunt u doen tegen ziekte?
Uit een langdurig onderzoek van Graydon blijkt dat bijna 50% van de bedrijven zonder personeel failliet gaat, meestal door langdurige ziekte of een ongeval. De gevolgen van een ziekte beperken zich niet alleen tot de ziekteperiode. Meo Gravesteijn: "Uw schade als zzp-er beperkt zich niet alleen tot het aantal maanden dat u uit de running bent geweest. Als uw bedrijf stil heeft gelegen, is het natuurlijk maar de vraag of uw klanten meteen terugkomen. Vaak zult u ook uw klantenbestand (gedeeltelijk) opnieuw op moeten bouwen". De directe schade van ziekte is op te vangen door bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Wat kunt u doen tegen brand?
Meer dan de helft van bedrijven die door een brand worden getroffen, gaan binnen een jaar failliet. Dat kan ook goed verzekerde bedrijven overkomen. Er spelen namelijk meer risico's dan de directe brandschade alleen, zoals bijvoorbeeld inkomstenderving en winstvermindering. Na een brand kan het maanden duren voordat een bedrijf operationeel is. Meo Gravesteijn: "Goede brand- en bedrijfsschadeverzekeringen zijn natuurlijk een must. Maar zelfs dan kunnen er complicaties optreden. Bijvoorbeeld bij een chemisch bedrijf, dat door een brand verwoest werd. Het bedrijf was goed verzekerd tegen de directe brandschade, maar is toch failliet gegaan. Doordat de brand met water geblust werd, in plaats van schuim, hebben giftige stoffen zich verspreid. De opruimkosten van deze giftige stoffen hebben uiteindelijk mede tot het faillissement geleid. Een milieuschadeverzekering had dit kunnen voorkomen".

Wees voorbereid
Er zijn dus verschillende oorzaken voor faillissement. U kunt zich deels voorbereiden op de risico's, door er vooraf over na te denken of ze in kaart te brengen. Als u weet hoe u ervoor staat, kunt u ook de juiste maatregelen treffen.

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: