Pensioenverlies boven € 100.000,-

Geplaatst op : 3 oktober 2014

Uw werknemers met een salaris boven € 100.000,- bouwen boven deze grens geen pensioen meer op.

Dit geldt zowel voor ouderdomspensioen als partnerpensioen. En het geldt vanaf 1 januari 2015, als onderdeel van wettelijke verlagingen van de pensioenopbouw.

Probleem met partnerpensioen
Het meest urgente probleem zit ‘m in het partnerpensioen. Dit kan namelijk per 1 januari 2015 abrupt met meer dan 20% omlaag gaan. Voor de partner die achterblijft na het overlijden van een werknemer, is dat een fors verschil. Hoeveel precies de achteruitgang in partnerpensioen is, hangt af van de hoogte van het salaris, de inhoud van de pensioenregeling en de pensioenuitvoerder.

Rekenvoorbeelden
De rekenvoorbeelden gaan over het verlies aan partnerpensioen en ouderdomspensioen bij werknemers met een salaris boven € 100.000,-.

Informeer uw werknemers
Zorg ervoor dat uw werknemers weten wat er gebeurt op 1 januari 2015. Dit is een onderdeel van uw zorgplicht als werkgever. Uw werknemers kunnen hierdoor in ieder geval nadenken over wat er verandert en maatregelen nemen.

Oplossingen
Werknemers kunnen compensatie vragen voor het pensioenverlies boven de salarisgrens van € 100.000,-. Wat is het beste om te doen? Compensatie in de vorm van salaris? Of als werkgever een oplossing bieden voor het pensioenverlies? Vooral voor het oplossen van het verlies aan partnerpensioen, lijkt een oplossing via de werkgever vaak aantrekkelijk te zijn.

Oplossingen zijn er in de vorm van nettolijfrente en nettopensioen. Wilt u alleen reparatie van het partnerpensioen aanbieden? Dan is ook een collectieve overlijdensrisicoverzekering mogelijk.

De mogelijke oplossingen zijn zeer verschillend in hun gevolgen voor u als werkgever en voor de werknemers. Wat voor u de beste oplossing is, hangt af van uw wensen en situatie. Ook de wensen van uw werknemers zijn hierbij uiteraard van belang.

Wat kan Meeùs voor u betekenen?
Wilt u advies over wat te doen? Wij kijken graag samen met u wat het best past bij uw wensen en situatie. Lees meer over onze specialisten en hoe u ze bereikt.

Meer informatie:

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: