Recht van retentie uitgeoefend? En nu?

Geplaatst op : 20 oktober 2014

Wanneer een opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet voldoet, kan een hoofdaannemer in bepaalde situaties zijn retentierecht uitoefenen.

Hek met slotKort samengevat betekent dit dat de aannemer de oplevering van het werk opschort, totdat de openstaande vorderingen door de opdrachtgever zijn betaald. Het retentierecht is een zwaar middel en het brengt voor de aannemer ook plichten met zich mee

Recht niet zonder gevolgen
Als u het retentierecht uitoefent, neemt u als aannemer de zorgplicht van het werk of een deel van het werk over. Deze zorgplicht houdt in dat het werk in goede staat blijft verkeren gedurende het retentierecht. Om het werk in goede staat te houden, dient u mogelijk aanvullende (preventie)maatregelen te nemen.

Gevolgen retentierecht voor uw verzekeringen
Het uitoefenen van het retentierecht kan gevolgen hebben voor de dekking onder uw constructieverzekering. Uw constructieverzekering biedt normaliter dekking voor schade aan het werk. Een belangrijke uitsluiting op uw constructieverzekering is echter schade door stilstand van het werk.

Onder de constructieverzekering heeft u ook dekking voor schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever. Schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever zijn onder de constructieverzekering alleen gedekt als de schade verband houdt met het werk. Wanneer een dergelijke schade niet direct verband houdt met het werk, denk bijvoorbeeld aan stormschade en/of brandstichting, is er dus geen dekking.

Ons advies
Wanneer u het retentierecht uitoefent kan het advies zijn om een brandverzekering af te sluiten voor het werk en/of de bestaande eigendommen van de opdrachtgever. Wij adviseren daarom onze klanten, die het retentierecht uitoefenen, om contact met ons op te nemen om een passende verzekeringsoplossing te vinden.

Meer weten?
Wilt u meer weten over dit risico? Neem dan contact op met uw adviseur Bouw & Infra.


Dit artikel is onderdeel van de Bouw & Infra nieuwsbrief van oktober 2014.

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: