"Schenkingsregeling genuanceerd voor nieuw- en aanbouw" door Peter Wisse

Geplaatst op : 22 oktober 2014

Een klant en haar partner kregen afgelopen week een schenking in verband met de aankoop van een nieuwe woning. Tot eind dit jaar is het nog mogelijk belastingvrij een schenking te doen. De vraag van mijn klant: "Geldt de vrijstelling ook als ik het bedrag dat ik ontvang pas in of na 2015 betaal?"

Stel samenMinister Blok schrijft
Minister Blok laat in de brief 'Beantwoording kamervragen over vrijstelling schenkbelasting' het volgende weten: "Bij de aanschaf van een woning in aanbouw is de aankoopsom doorgaans niet ineens verschuldigd, maar worden aan de koper slechts de bouwtermijnen in rekening gebracht die overeenstemmen met de voortgang van de bouw. Voor situaties waarin in 2014 al een begin is gemaakt met de besteding van een geschonken bedrag voor een woning in aanbouw, zal het kabinet goedkeuren dat, indien het geschonken bedrag in 2014 nog niet geheel kan worden besteed aan de woning in aanbouw omdat in 2014 nog onvoldoende bouwtermijnen zijn vervallen om het geschonken bedrag volledig te besteden, de tijdelijk verruimde vrijstelling toch van toepassing is op de besteding van het resterende bedrag in 2015."

Wat zegt de minister precies?
Adviseur Peter Wisse: "Minister Blok nuanceert zijn uitspraak voor nieuwbouwwoningen en aanbouw bij een bestaande woning. De reden: nieuwbouw en aanbouw maken onderdeel uit van bouwprojecten. Bij bouwprojecten is het heel gebruikelijk in termijnen te betalen en niet het bedrag ineens. In het geval van mijn klant betekent dit dat zij met de aankoop van grond voor eind 2014 de eerste termijn heeft voldaan. En dat mag. Zolang de eerste termijn in 2014 is voldaan, geldt de regeling ook voor de tweede betaling en de betalingen daarna. De overige termijnen mogen in 2015 of 2016 nog betaald worden uit de ontvangen schenking van een van beide partners."

Afspraak met projectontwikkelaar
Een kleine nuancering, veel impact. Onze klant ziet haar kansen in een nieuw perspectief. Om van de schenking gebruik te kunnen maken, heeft de klant met de projectontwikkelaar afgesproken dat ze voor 1 januari 2015 de grond aankopen via de (belastingvrije) schenking. Nu is onze klant nog niet zeker of de omgevingsvergunning al voor 1 januari 2015 verstrekt wordt, maar als dat niet het geval is, kan de koop van de grond ontbonden worden.

Kent u iemand voor wie dit bericht erg waardevol nieuws is, deel het bericht dan via mail of een van onderstaande social media kanalen.


Interessante links voor u:

Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: