Prinsjesdag: De plannen voor 2015

Geplaatst op : 19 september 2014

Op Prinsjesdag heeft het kabinet de begroting en plannen voor 2015 bekend gemaakt. Dit leverde geen verrassingen op. Veel was immers al bekend. Wel zijn er belangrijke ontwikkelingen op het gebied van pensioen, zorg en inkomen.

Prinsjesdag: De plannen voor 2015

Dit zijn de belangrijkste plannen vanuit personeelsoogpunt:

Levensloop: nieuwe 80%-regeling
Mensen die nog een levenslooptegoed hebben krijgen in 2015 opnieuw de mogelijkheid gebruik te maken van een 80%-regeling. Nemen zij hun tegoed volgend jaar in één keer op, dan betalen zij slechts over 80% belasting. De regeling geldt voor maximaal het levenslooptegoed op 31 december 2013.

Lijfrente opnemen indien arbeidsongeschikt
Het kabinet wil dat langdurig arbeidsongeschikten de mogelijkheid krijgen hun eventuele lijfrente eerder op te nemen, zodat zij hiermee een inkomensaanvulling hebben. De afkoopsom van de lijfrente valt dan in box 1, maar de arbeidsongeschikte betaalt geen revisierente (een boete van 20%). Voorwaarden zijn dat hij of zij de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt en met de afkoopsom niet boven het gemiddelde inkomen van het betreffende jaar en het voorgaande jaar uitkomt. Tot een afkoopsom van € 40.000,- vindt geen toetsing plaats.

Nettopensioen en nettolijfrente
Door het ontwerpbesluit van Klijnsma en Wiebes is meer duidelijk geworden over deze mogelijkheden om pensioenverlies boven een salaris van € 100.000,- op te vangen. U leest hierover in ons artikel “Nettopensioen en nettolijfrente”.

Brug-WW
Met de brug-WW kunt u als werkgever, onder voorwaarden, mensen in dienst nemen aan wie u de eerste tijd nog geen salaris betaalt. Het gaat dan om mensen die omgeschoold moeten worden om het werk te kunnen doen. Zij krijgen zolang een brug-WW.

AOW omlaag
Door de kabinetsmaatregelen gaat de AOW voor veel gepensioneerden volgend jaar omlaag. Dit geldt voor alleenstaanden en nog meer voor samenwonenden. De overheid wil AOW-ers tegemoetkomen met het wetsvoorstel inkomensondersteuning AOW, maar per saldo zal de verlaging voor velen toch aanzienlijk zijn.

Ontwikkelingen in de Zorg
In 2015 verandert er veel in de Zorg. U leest over de belangrijkste veranderingen in ons artikel “Wijzigingen in de Zorg per 2015”.

Na 2015: herziening belastingstelsel
Het kabinet wil een nieuw belastingstelsel. Het moet eenvoudiger worden. En de lasten op arbeid moeten omlaag. Hiermee hoopt het kabinet banen te creëren. Het kabinet wil deze kabinetsperiode een begin maken met de maatregelen. Wij verwachten echter dat het grootste deel van de uitwerking in een volgende kabinetsperiode zal plaatsvinden.


Dit artikel is onderdeel van de HR nieuwsbrief van september 2014.

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: