Wijzigingen in de Zorg per 2015

Geplaatst op : 19 september 2014

Ook op het gebied van de zorg(verzekering) heeft het kabinet zijn plannen voor volgend jaar op Prinsjesdag bekend gemaakt. U vindt in dit artikel een overzicht van de belangrijkste veranderingen die op dit moment bekend zijn.

Wijzigingen in de Zorg per 2015

Zorgpremie
De premie voor de zorgverzekering stijgt volgend jaar met ongeveer € 120 naar € 1.211 per jaar. Uiteindelijk bepaalt de verzekeringsmaatschappij zelf de premie die zij vraagt. Dit is dus een richtlijn.

Eigen risico
Het eigen risico stijgt van € 360 naar € 375 per jaar.

Zorgtoeslag
Als compensatie voor de laagste inkomens stijgt de zorgtoeslag. Hoeveel dat precies zal zijn wordt pas eind november duidelijk. Dan maken de verzekeraars hun premie bekend. Het is al wel bekend dat de mensen met een modaal (of iets lager) inkomen gemiddeld minder of helemaal geen zorgtoeslag meer krijgen.

Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw en AWBZ
De inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet wordt verlaagd van 5,4% naar 4,85%. Dit geldt voor zelfstandigen, gepensioneerden en werkgevers. De inkomensafhankelijke bijdrage AWBZ, die over gaat in de nieuwe inkomensafhankelijke premie voor de wet langdurige zorg, gaat flink omlaag: van 12,65% naar 9,65%.

Veranderingen basispakket
Wijkverpleging komt in het basispakket, maar komt niet ten laste van het eigen risico. Wijkverpleegkundigen zullen zelfstandiger handelen. Zij bepalen voortaan welke zorg zij gaan leveren. Sociale wijkteams gaan de wijkverpleegkundigen hierin ondersteunen. Verder gaan de al eerder bekende wijzigingen uit het basispakket waarschijnlijk door. Het ministerie kan echter nog wijzigingen hierin aanbrengen.

Hervorming AWBZ
Onze overheid wil dat mensen met een beperking of chronische ziekte zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Daarom verandert de overheid volgend jaar de AWBZ. De taken van de AWBZ gaan over naar een aantal andere wetten: de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de nieuwe jeugdwet. Doordat verzekeraars hierdoor meer moeten doen, verwachten we een stijging van de zorgpremie. (Zie in dit artikel onder het kopje “Zorgpremie”.)


Dit artikel is onderdeel van de HR nieuwsbrief van september 2014.

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: