"Kunt u als ondernemer de financiële situatie van uw debiteuren monitoren?" Door adviseur Harm Hubers

Geplaatst op : 8 april 2015

Het nabellen van debiteuren vinden veel ondernemers een vervelende klus. Maar wel een belangrijke; wanbetalers zijn één van de grootste oorzaken van faillissementen en grofweg een derde van alle facturen wordt te laat voldaan. Kunt u zich als ondernemer hiertegen wapenen?

'Kunt u als ondernemer de financiële situatie van uw debiteuren monitoren?' Door Harm Hubers

Kredietverzekering
Adviseur Harm Hubers: “Het risico van een wanbetaler kunt u verzekeren met een kredietverzekering. Een kredietverzekering biedt dekking tegen betalingsrisico's die verbonden zijn aan uw handelstransacties. Zowel het risico vóór een levering (het contractrisico), als ná levering (het kredietrisico) kunt u op een gewenst niveau afdekken.”

Permanente screening
De voordelen van een kredietverzekering laten zich makkelijk opsommen:

  • U verzekert zich tegen niet-betalende debiteuren;
  • Uw klanten willen liever geen negatieve signalering bij een kredietverzekeraar. Als uw klant weet dat u een kredietverzekering hebt zal deze waarschijnlijk op tijd betalen, wat gunstig is voor uw financiële ruimte;
  • Normaal gesproken financiert een bank 50% op openstaande debiteuren. Bijvoorbeeld bij een krediet op rekening courant. Met een kredietverzekering kan dit stijgen tot 80%;
  • Dienstverlening en kosten voor wereldwijde incassodekking zijn inbegrepen.

Daarnaast screent uw kredietverzekeraar uw debiteuren permanent, zodat u continue op de hoogte bent van hun financiële situatie. Kredietverzekeraars kunnen dit doen doordat zij beschikken over een database met bedrijfsinformatie. Informatie via de kvk, handelsinformatie-bureaus etc wordt dagelijks in deze database verwerkt, evenals opgevraagde interne cijfers en betalingservaringen van klanten. “Mocht een (potentiële) debiteur in zwaar weer verkeren, dan krijgt u tijdig een sein van uw kredietverzekeraar. De kredietverzekeraar zal de kredietlimiet van die debiteur intrekken, waarop u kunt besluiten voorlopig geen zaken te doen met het bedrijf.”

Juridische bijstand
Het bovenstaande verhaal geldt overigens alleen voor uw klanten die niet kúnnen betalen. Het risico dat een wanbetaler niet wíl betalen is niet te verzekeren. Harm Hubers: “Voor zulke gevallen raden wij een rechtsbijstandverzekering aan, zodat u op juridische bijstand kunt rekenen.”

Advies
Meeùs werkt als onafhankelijk intermediair samen met de verzekeraars Atradius, Coface, Euler Hermes en Delcredere. “Wij adviseren u graag voor een kredietverzekering maar ook voor andere credit management oplossingen als handelsinformatie, factoring en incasso. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs.”

Interessante links voor u:

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: