"Wat zijn de gevolgen van de werkkostenregeling voor uw bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?" Door adviseur Cor Boonstra

Geplaatst op : 28 april 2015

De werkkostenregeling (WKR) is per 1 januari 2015 voor iedere werkgever verplicht geworden. De WKR bundelt alle regels en wetten omtrent vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers in één regeling. Ook de premie van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (BCA) kan hieronder vallen.

Werkkostenregeling en BCA

Wat hebben de WKR en mijn bestuurdersaansprakelijkheid met elkaar te maken?

Adviseur Cor Boonstra: "Het startpunt voor de toepassing van de WKR is het loon. Maar wat wordt hier precies onder verstaan? 'Al hetgeen dat uit een dienstbetrekking wordt genoten inclusief alle vergoedingen en verstrekkingen'. Heeft uw werkgever voor u een BCA afgesloten? Of krijgt u de premie voor deze verzekering vergoed van uw werkgever? Dan merkt de Belastingdienst deze premie wellicht aan als belastbaar loon.

Wat is uw belastbare loon als bestuurder?

Dit gegeven maakt het bepalen van uw belastbare loon als bestuurder lastig. “Dit komt door de ruime dekking van de BCA. Niet alleen de belangen van de huidige bestuurders en commissarissen zijn gedekt op deze verzekering, maar ook die van voormalige en toekomstige bestuurders. Dit maakt een splitsing van de premie per bestuurder bijna ondoenlijk. Want wat reken je toe aan wie?”

Hoe nu verder?

Meer weten over de fiscale consequenties van de BCA in relatie met de WKR? We adviseren u contact op te nemen met uw fiscaal adviseur.
Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: