Waar moet ik aan denken als ik een ZZP-er inhuur?

Geplaatst op : 7 augustus 2015

U hoeft voor een ZZP-er geen (pensioen)premies, loonheffingen, vakantiedagen en dergelijke uit te betalen. In plaats daarvan spreekt u rechtstreeks met de ZZP-er af onder welke voorwaarden deze voor u gaat werken.

ZZP verzekeringen van MeeùsGeen contract

Leg deze afspraken vast in een inhuur- of opdrachtovereenkomst. Noem dit document geen contract! De belastingdienst zou door deze benaming kunnen denken dat het om een arbeidscontract gaat. Benoem in de overeenkomst dat het niet gaat om een arbeidsovereenkomst. Bijvoorbeeld met de zin: ‘Partijen beogen met de overeenkomst geen arbeidsovereenkomst af te sluiten, maar een overeenkomst van opdracht.’ U vindt hier een voorbeeld van zo'n overeenkomst.

Wat moet er in zo’n overeenkomst staan?

Vermeld altijd een omschrijving van de opdracht en het beoogde eindresultaat, een deadline en een tarief. Dit kan een uur- of een totaal tarief zijn. Vergeet niet te vermelden of dit tarief inclusief of exclusief BTW is! Gaat u een overeenkomst aan die langer dan 6 maanden duurt? Dan bent u wettelijk verplicht om één maand voor de afloop van die overeenkomst te laten weten of u deze verlengt of niet.

Wat vermeld ik over verzekeringen in zo’n ZZP overeenkomst?

Niets. Dit is een zaak van de ZZP-er. Maak de overeenkomst niet te gedetailleerd. Leg niets vast over de gezagsverhouding, behalve dan dat die er niet is. Leg ook niet teveel vast over de werkwijze van de ZZP-er. De locatie en werktijden hoeft u alleen maar vast te leggen als deze relevant zijn voor de opdracht.

Wilt u meer weten over het inhuren van ZZP-ers?

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: