Meldplicht bij datalekken? Wat betekent dat voor u?

Geplaatst op : 8 december 2015

Per 1 januari 2016 bent u wettelijk verplicht om datalekken binnen uw bedrijf te melden bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Maar ook bij eventueel gedupeerde klanten of andere betrokkenen. Niet een risico waar u zich dagelijks druk om maakt? Maar wist u dat bij 98% van de bedrijven jaarlijks wordt geprobeerd digitaal in te breken? Het is daarom een goed moment om met uw adviseur eens stil te staan bij de databeveiliging binnen uw bedrijf.

Meldplicht bij datalekken? Wat betekent dat voor u?

Uw ICT-afdeling heeft het toch goed voor elkaar?

"Mij valt het op dat vrijwel alle bedrijven zich vooral richten op de technische kant van de oplossing", vertelt specialist Jos Kuhl van Meeùs. "Terwijl 40% van de schade het gevolg is van menselijke gedrag. Door nalatigheid, verkeerd gedrag of opzet. Hoe gaat personeel om met wachtwoorden? Worden vertrouwelijke gegevens altijd versleuteld verstuurd? Bent u wel eens een USB-sticks kwijtgeraakt?"

Eerste stap is bewustwording

Eenzijdig aandacht geven aan de beveiliging van de ICT-infrastructuur is hetzelfde als de voordeur op slot draaien terwijl de achterdeur nog wagenwijd open staat. Iedereen binnen de organisatie moet zich bewust zijn van de waarde van informatie en hoe er op een veilige manier mee om te gaan. Breng samen met collega's de risico's in kaart en u zult verbaasd staan over de risico’s die u samen blootlegt.

Welk nut heeft een verzekering voor dit risico?

Bij het verzekeren van uw datarisico gaat het niet alleen om het afdekken van financiële gevolgen. Verzekeraars beschikken over gespecialiseerde teams van juristen, PR-medewerkers en technici die u helpen de schade te beperken. Ze helpen u om zo snel mogelijk weer volledig operationeel te zijn. Ook kunt u hulp krijgen bij het beperken van eventuele reputatieschade.

Meer weten?

Met onze risico-inventarisatie krijgt u een duidelijk beeld van uw datarisico's. We helpen u de risico's te beperken die mogelijk tot financiële schade en reputatieverlies leiden. En als u het risico wilt verzekeren, kennen wij de weg naar gespecialiseerde verzekeraars.

Download ons informatiedocument over cybercrime   

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: