Wat kunnen we leren van het debacle Meavita?

Geplaatst op : 8 december 2015

De tijd dat een bestuurder een onaantastbare positie bezat en dat een commissariaat een erebaantje was, ligt ver achter ons. Als de de zaak Meavita ons iets leert, is dat het. Door de antimisbruikwetgeving sturen partijen tegenwoordig ook nog sneller en professioneler aan op het aansprakelijk stellen van bestuurders en commissarissen. Dit vormt een aanzienlijk risico.

Wat kunnen bestuurders leren van het debâcle Meavita?

Privé-vermogen in het geding

"De kosten van rechtsbijstand en het voeren van verweer kunnen hoog oplopen". Jeroen Wolterbeek, specialist aansprakelijkheidsverzekeringen: "Omdat uw privé-vermogen in het geding is, kunnen de consequenties voor uw privé-situatie aanzienlijk zijn. Het is dus geen overbodige luxe om u tegen dit risico te verzekeren. Vooral omdat een aansprakelijkheidsstelling een watervaleffect kan hebben. Na een veroordeling met financiële consequenties, volgen vaak andere partijen die schade willen verhalen. Met mogelijk verlies van andere functies en van inkomen tot gevolg."

Bent u bestuurder, commissaris of toezichthouder?

Dan kunt u persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor fouten die u mogelijk bij de uitoefening van uw functie maakt. Zelfs wanneer de schade door een fout van een andere bestuurder, commissaris of toezichthouder is veroorzaakt. Daarbij gaat het niet alleen om een faillissement, maar ook om vermeend falend beleid, onbehoorlijk bestuur of tekortschietend toezicht. En wie is onfeilbaar? Ook goedwillende, integere bestuurders en commissarissen kunnen fouten maken.

Wilt u meer weten over bestuurdersaansprakelijkheid?

Laat u informeren over hoe zwaar dit risico voor u specifiek is. Uiteraard kunt u ook bij uw adviseur terecht voor advies over een passende verzekeringsoplossing.

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: