Weet u precies in welke gevallen u ontwerprisico's loopt?

Geplaatst op : 4 december 2015

Om de strijd aan te gaan met uw concurrenten, profileert u zich als meedenkende bouwprofessional. Om een goede kans te maken bij aanbestedingen, levert u het complete pakket. Een goede en begrijpelijke ontwikkeling. Maar u trekt hiermee, bewust of onbewust, meer risico's naar u toe. Zoals het risico op ontwerpfouten.

Weet u precies in welke gevallen u ontwerprisico's loopt?

Wanneer loop ik een ontwerprisico?

De financiële gevolgen van ontwerpfouten zijn niet, of maar beperkt, verzekerd op een Constructie (CAR)- of Aansprakelijkheidsverzekering (AVB). Eventuele kosten en claims komen dus vaak voor uw rekening. Bekend is dat bij geïntegreerde contractvormen de aannemer in beginsel verantwoordelijk is voor het ontwerp, zoals UAV-GC, DB(F)(M)(O) en Bouwend Nederland Ontwerp & Realisatie. Maar ook bij de traditionele contracten zoals UAV en AVA loopt u wel degelijk ontwerprisico's:

 • U draagt alternatieven aan bij een aanbesteding of in bouwvergaderingen
  Wanneer uw advies over alternatieve bouwmethodieken wordt overgenomen, bent u meer dan alleen een uitvoerende aannemer.

 • U heeft een waarschuwingsplicht bij AVA / UAV / RAW-contracten
  Als uitvoerend aannemer heeft u binnen deze contracten de plicht de opdrachtgever te waarschuwen wanneer u vermoedt dat er een ontwerpfout is gemaakt die tot schade zou kunnen leiden.

 • U schakelt mee-ontwerpende onderaannemers/leveranciers/externe adviseurs in
  U schakelt externe partijen in, bijvoorbeeld voor staal- en betonconstructies of installaties. Contractueel ligt de aansprakelijk voor wat zij leveren vaak grotendeels bij u.

 • U maakt deel uit van een bouwteam
  Samen met constructeurs, adviesbureaus en/of installateurs maakt u een plan waarin ook ontwerpadvies is verwerkt. Door de gezamenlijke besluitvorming maakt dat de discussie over wie een eventuele ontwerpschade moet betalen erg lastig. De praktijk van bouwteams overschrijdt soms uw rol op basis van de bouwteamovereenkomst (uitvoeringsdeskundigheid).

 • Afwijkingen op de AVA / UAV / RAW in de besteksvoorwaarden
  In veel ogenschijnlijk pure uitvoeringscontracten, zoals de UAV, wordt steeds meer afgeweken van de basisafspraken. Ook op het gebied van ontwerpverantwoordelijkheden worden vaak afwijkende bepalingen opgenomen.

Hoe houdt u het ontwerprisico beheersbaar?

Iedere aannemer komt in meer of mindere mate in aanraking met ontwerprisico's. Breng daarom uw ontwerprisico's in kaart en anticipeer hierop door goede contractuele afspraken te maken. Maar geef ook aandacht aan het ontwerpproces. Uw adviseur van Meeùs Bouw & Infra helpt u hier graag bij. We brengen graag voor u in beeld welke risico's uw bedrijf loopt en op welke wijze u deze risico's beheersbaar maakt.

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: