Is uw schade ook gedekt na de bouwtermijn?

Geplaatst op : 24 februari 2015

Materiële schade aan het werk die ontstaat tijdens de bouwtermijn is verzekerd op uw constructieverzekering. Ook heeft u dekking onder de constructieverzekering gedurende de verzekerde onderhoudstermijn. Maar wat als er na die periode schade ontstaat aan een bouwwerk dat u heeft opgeleverd. Wie betaalt uw schade dan?

Is uw schade ook gedekt na de bouwtermijn?

Ook geregeld schade na onderhoudstermijn
Toch doen zich geregeld schades voor waarvan de oorzaak tijdens de bouwtermijn ligt, maar die pas ver daarna openbaren, vanwege normale gebruiksbelastingen en seizoensinvloeden. Bekende voorbeelden zijn het instorten van een dak als gevolg van wateraccumulatie of het ontstaan van scheuren in muren of plafonds door structurele problemen. Wie gaat deze schade betalen?

U bent ook na de onderhoudstermijn aansprakelijk
Volgens gangbare contractsvormen (AVA en UAV) bent u als aannemer 3 tot 5 jaar na oplevering aansprakelijk voor verborgen gebreken in uw werk. Voor zeer ernstige gebreken bent u wettelijk zelfs 20 jaar aansprakelijk. Na de verzekerde onderhoudstermijn heeft u echter geen dekking meer op uw constructieverzekering. Schade die zich daarna voordoet, zult u dus zelf moeten betalen.

Verlengde Onderhoudstermijn
Het is mogelijk uw dekking voor de onderhoudstermijn te verlengen naar bijvoorbeeld 24 maanden. Ongeacht of in het bestek of aannemingsovereenkomst een kortere onderhoudstermijn is overeengekomen. Voor de Bouwend Nederland Constructieverzekering heeft u zelfs de unieke mogelijkheid dit te verlengen tot 36 of 60 maanden. Mocht er tijdens deze verlengde onderhoudstermijn periode materiële schade ontstaan aan het werk, waarvan de oorzaak ligt in de periode voor de onderhoudstermijn, dan kunt u alsnog rekenen op de dekking van uw constructieverzekering.

Meer weten?
De tarieven voor een verlengde onderhoudstermijn zijn de laatste jaren steeds gunstiger geworden. Informeer naar de mogelijkheden bij uw adviseur.

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: