Verzekerde garantie op rendement energiemaatregelen

Geplaatst op : 24 februari 2015

Het nationaal Energieakkoord formuleert grote ambities. Los van de groene doelstellingen wordt hieruit ook veel werk voor de bouwsector verwacht. Meeùs is met haar klanten, BouwGarant en SWK intensief betrokken bij de ontwikkeling van een verzekerde EnergiePrestatieGarantie.

Verzekerde garantie op rendement energiemaatregelen

EnergiePrestatieGarantie
De EnergiePrestatieGarantie geeft huizenbezitters de zekerheid dat energiebesparende maatregelen goed worden uitgevoerd en dat deze ook daadwerkelijk leiden tot energiebesparing. "Een extra steuntje in de rug van huizenbezitters om in energiebesparende maatregelen te investeren", aldus Rob de Groot van Stichting BouwGarant. Op dit moment worden door BouwGarant en SWK de eerste pilot-projecten voorbereid. Ondertussen werken we hard aan de laatste details van de garantieregeling, acceptatiecriteria, etc. Voor de technische inregeling van haalbaarheidsbeoordelingen en consumenten-ondersteuning wordt samengewerkt met Samen Groen.

Kwaliteitsgarantie
De Groot: "Concreet betekent dit een garantie voor de extra afbouwkosten als het bouwbedrijf failliet gaat en een garantie tegen verborgen en constructieve gebreken na oplevering. Tijdens de bouw worden kwaliteitscontroles uitgevoerd en opdrachtgevers kunnen rekenen op een opleverkeuring."

Prestatiegarantie
Het nieuwe is dat na oplevering de opdrachtgever zelf de prestatiegarantie via internet kan activeren. Wordt de berekende besparing niet gehaald? Dan kan een beroep worden gedaan op de garantie. Desgewenst wordt een energiecoach ingeschakeld die samen met de opdrachtgever de oorzaak onderzoekt. Waar nodig worden extra maatregelen genomen om het beoogde rendement waar te maken of wordt een schadevergoeding uitgekeerd.

Meeùs Bouw & Infra bereikt hiermee voor u meerdere doelstellingen:

  • Bijdrage aan MVO;
  • Stimuleren van het herstel van de bouwmarkt;
  • Ontwikkeling tools risicomanagement;
  • Anticiperen op Energieakkoord;
  • Innovatie garantiedekkingen.

Met deze doelstellingen doet u straks uw voordeel! Heeft u concrete pilotprojecten? BouwGarant of SWK bespreken graag met u de mogelijkheden!

SamenGroen
SamenGroen richt zich met een uitgebreid productaanbod en advies op maat over energiebesparing en -opwekking op zowel particuliere huizenbezitters als bedrijven, vastgoedbeleggers/woningcorporaties en overheden. (www.samengroen.com)

Stichting BouwGarant
Stichting BouwGarant toetst 1500 aangesloten bouwbedrijven op het gebied van vakmanschap, kwaliteit en betrouwbaarheid en geeft hierover jaarlijks duizenden garanties aan huizenbezitters. (www.bouwgarant.nl)

SWK
SWK verstrekt waarborgcertificaten op voornamelijk nieuwbouw koopwoningen die onder verantwoordelijkheid van bij SWK aangesloten aannemers, projectontwikkelaars en corporaties worden of zijn gerealiseerd. (www.swk.nl)

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: