AOW-leeftijd stijgt sneller

Geplaatst op : 4 juni 2015

Vanaf volgend jaar gaat de AOW-leeftijd sneller stijgen. De Eerste Kamer heeft onlangs het wetsvoorstel hiertoe aangenomen. Vanaf 2022 is de toename van de AOW-leeftijd afhankelijk van het stijgen van de levensverwachting. Volgens prognoses van het CBS komen we in 2038 op een AOW-leeftijd van 69 jaar.

Nieuwe wet

Op 2 juni heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel "Versnelling stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd" aangenomen. U vindt de nieuwe AOW-leeftijden in de tabel hieronder.

Jaar  Oude wet  Nieuwe wet
2015  65 jaar en 3 maanden  65 jaar en 3 maanden
2016  65 jaar en 5 maanden  65 jaar en 6 maanden
2017  65 jaar en 7 maanden  65 jaar en 9 maanden
2018  65 jaar en 9 maanden  66 jaar
2019  66 jaar  66 jaar en 4 maanden
2020  66 jaar en 3 maanden  66 jaar en 8 maanden
2021  66 jaar en 6 maanden  67 jaar
2022  66 jaar en 9 maanden  67 jaar (en ? maanden) *)
2023  67 jaar  67 jaar (en ? maanden) *)
2024  67 jaar (en ? maanden) *)  67 jaar (en ? maanden) *)

*) AOW-leeftijd afhankelijk van de levensverwachting.

AOW-leeftijd stijgt sneller

AOW stijgt met levensverwachting

Volgens de nieuwe wet is de stijging van de AOW-leeftijd vanaf 2022 afhankelijk van de levensverwachting. Vijf jaar van tevoren, dus voor 2022 uiterlijk op 1 januari 2017, maakt de overheid bekend of de AOW-leeftijd stijgt. Telkens wanneer de levensverwachting met drie maanden of meer is toegenomen, stijgt de AOW-leeftijd met drie maanden. Volgens prognoses van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komen we in 2030 op een AOW-leeftijd van 68 jaar, in 2038 komen we op 69 jaar en in 2060 op 71 jaar en 6 maanden.

Overbruggingsregeling

De overbruggingsregeling is verruimd. De einddatum is nu 2023. Dit was 2019. De regeling staat open voor mensen die tot 1 juli 2015 met VUT of prepensioen zijn gegaan. Dit was tot 1 januari 2013. De overbruggingsregeling biedt een uitkering op minimumniveau voor wie niet genoeg eigen inkomen of vermogen heeft en door de verhoogde AOW-leeftijd wordt geconfronteerd met een AOW-gat.

Gevolgen werkgever

De (snellere) stijging van de AOW-leeftijd heeft onder andere de volgende gevolgen:

  • Werknemers werken langer door. Dit betekent dat het steeds belangrijker wordt om samen met hen maatregelen te nemen voor het langer fit houden van uw werknemers.
  • De einddata van inkomensverzekeringen, zoals een WGA-hiaatverzekering, schuiven op. De premies voor deze verzekeringen kunnen hierdoor toenemen.
  • De einddata van ziekteverzuimverzekeringen schuiven op met de stijging van de AOW-leeftijd. Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van de premie.

Meer weten?

Bel of mail uw contactpersoon bij Meeùs.

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: