Conceptbesluit waardeoverdracht in praktijk al toepasbaar

Geplaatst op : 30 juni 2015

Dat de zes-maandtermijn voor waardeoverdracht is vervallen is formeel nog niet besloten, maar mag al wel worden toegepast. Dit heeft staatssecretaris Klijnsma vorige week bepaald. Hetzelfde geldt voor de beperking van de lasten van waardeoverdracht voor grote werkgevers.

Het conceptbesluit waardeoverdracht is nog niet definitief vastgesteld. Desondanks heeft staatssecretaris Klijnsma besloten dat het vervallen van de zes-maandtermijn nu al mag worden toegepast. Werknemers die vanaf 1 januari 2015 in dienst zijn getreden kunnen dus ook na zes maanden nog een opgave waardeoverdracht aanvragen.

De maatregel ter beperking van de bijbetalingslasten geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015 ook voor grote werkgevers. Ook deze maatregel kan nu al, in afwachting van het definitieve besluit, worden toegepast.

Ook heeft de staatssecretaris het volgende besloten: Voortaan is de overdrachtsdatum de datum waarop de waardeoverdracht is aangevraagd. Voorheen was dit de datum van indiensttreding. Hiermee wil de staatssecretaris de uitvoeringsproblemen bij uitvoerders verminderen.

Wilt u nog eens nalezen wat precies de regels zijn van de (vervallen) zes-maandtermijn en van de beperking bijbetalingslasten? Bekijk dan onze vragen en antwoorden waardeoverdracht.

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: