Hoe lang financieel verantwoordelijk voor zieke werknemers?

Geplaatst op : 4 juni 2015

Uw medewerker meldt zich ziek. Een melding die grote gevolgen voor uw onderneming kan hebben. Bent u bekend met de risico's die uw onderneming hierdoor kunnen raken? Wist u dat u deze risico's ook kunt omzetten naar kansen voor uw bedrijf? Wij leggen het u graag uit.

Hoe lang financieel verantwoordelijk voor zieke werknemers?

Een zieke werknemer heeft steeds meer gevolgen

Wordt uw werknemer ziek? Dan krijgt u direct te maken met de regels van de Wet Poortwachter. Die regels bepalen wat u als ondernemer moet doen aan begeleiding en beheersing van arbeidsuitval. Doet u daar te weinig aan? Dan merkt u de gevolgen met hoge(re) premies en mogelijk een verlengde loondoorbetaling. Start u al direct na een ziekmelding met de juiste begeleiding en optimale re-integratie? Dan verkleint u het risico op langdurig verzuim. U houdt grip op de situatie. U beperkt mogelijk de instroom in de WGA. Dat leidt weer tot een besparing van maximaal 10 jaar WGA-uitkeringslasten!

U bent tot 12 jaar financieel verantwoordelijk

Sinds 2014 geldt deze verantwoordelijkheid óók voor zieke werknemers met een tijdelijk dienstverband. De eerste twee jaar van ziekte van uw werknemer heeft u de plicht tot loondoorbetaling. De kosten en effecten van een zieke werknemer zijn in deze periode voor uw rekening.

Is een werknemer langer dan twee jaar ziek? Dan wordt u afgerekend op hoe uw bedrijf presteert in verzuimbegeleiding. Via de Beschikking 'Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas' van de Belastingdienst krijgt u de rekening. Het uitgangspunt is dat 'de vervuiler' betaalt. De uitkeringen voor de Ziektewet, WGA-lasten flexibele dienstbetrekkingen (WGA-flex) en WGA-lasten vaste dienstbetrekkingen (WGA-vast) worden tot maximaal 10 jaar aan u doorbelast. Dat is een fors bedrag. De te betalen gedifferentieerde premie wordt namelijk berekend over uw totale loonsom voor de sociale verzekeringen.

U heeft risico's maar daardoor ook kansen

Hogere kosten en dure sancties, zoals verlengde loondoorbetaling: dat zijn uw risico's. Hogere premies voor verzekeringen of sociale zekerheid kunnen uw concurrentiepositie verslechteren. Deze kosten en sancties zijn een stevig risico. Maar ze bieden u ook kansen. Die kansen pakt u door nu al slimmer om te gaan met risicobeheer en het verzekeren van arbeidsuitval. Minder verzuim(kosten) betekent goedkoper en beter werken. Soms hoeft u niet veel meer te doen dan het strakker volgen van de bestaande regels. Ook dure sancties van het UWV kunt u voorkomen. Daarvoor moet u scherp blijven op de regels van de Wet Poortwachter.

Zorg in uw onderneming voor goed verzuimbeheer en gerichte begeleiding. Dat geeft uiteindelijk een voordeel in (de kosten van) de bedrijfsvoering en een verbetering van uw concurrentiepositie!

Wat kunt u nu al doen?

Het begint met inzicht in de impact, werking en gevolgen van de risico's van (langdurig) verzuim. U bepaalt welke financiële risico's acceptabel zijn. Welke financiële consequenties draagt u zelf en welke wilt u verzekeren?

Wilt u weten wat Meeùs voor u kan betekenen?

Wij helpen u graag verder. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw adviseur.

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: