"Meldplicht bij datalekken? Wat betekent dat voor mij?" door adviseur Jos Kuhl

Geplaatst op : 30 juni 2015

Onlangs is de Wet Meldplicht Datalekken aangenomen, een uitbreiding op de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Deze uitbreiding moet de gevolgen van een datalek voor de betrokkenen beperken.


'Meldplicht bij datalekken? Wat betekent dat voor mij?' door adviseur Jos Kuhl

Datalek? Leg dat eens uit?

Adviseur Jos Kuhl: "Een datalek wil in dit geval zeggen dat persoonsgegevens in handen kunnen vallen van derden, ten gevolge van een beveiligingsprobleem. In de meeste gevallen gaat het om digitale gegevens, die door een hacker of onbevoegde gestolen zijn. Maar het kan ook fysieke data zijn."


Is deze wet dan op mij van toepassing?

Dit is vrij snel het geval. Een bedrijf heeft vaak meer data in huis dan men op het eerste gezicht denkt. In de WBP worden persoonsgegevens omschreven als: 'alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon'. Met andere woorden; gegevens zijn persoonsgegevens als ze informatie bevatten over een natuurlijke persoon, en als deze persoon identificeerbaar is. Dat wil zeggen dat bijna al uw klantgegevens persoonsgegevens zijn. Maar ook de naam en het (werk)telefoonnummer van een relatie. Het kwijtraken van een rolodex of agenda met visitekaartjes is dus al een datalek."


En die meldplicht?

De verantwoordelijke bij een datalek, waarbij de kans bestaat op verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens, moet het lek melden aan de toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) en de betrokkene. Een overtreding van deze meldingsplicht kan een boete opleveren tot €810.000,- of 10% van de jaaromzet. "Stel, uw website is gehackt en de hackers hadden mogelijk toegang tot klantgegevens. Dit moet u niet alleen bij de officiële instanties aanmelden, maar ook bij uw klanten."


Dat is niet goed voor mijn reputatie…

"Meestal niet inderdaad. Als u bij Meeùs een Cybercrimeverzekering heeft, kunnen wij u ondersteunen met het beperken van de schade. Deze verzekering geeft dekking voor de financiële gevolgen van een inbreuk op uw systemen. Een communicatiebureau helpt u met het beperken van de reputatieschade. We kunnen ook helpen met uw beveiliging en met het juridische aspect van de schadeafwikkeling."


Wat dekt een cybercrimeverzekering nog meer?

"We helpen u ook om zo snel mogelijk weer operationeel te zijn. Zo zijn kosten voor extra klantondersteuning, bijvoorbeeld via een call centre en extra PR campagnes, in de verzekering opgenomen.


Hoe kan ik zo'n datalek voorkomen?

"Meeùs adviseert niet alleen een passende verzekering, we geven ook preventie- en beveiligingstips. Daarnaast verzorgen we workshops om het gevaar van cybercrime bij uw mensen onder de aandacht te brengen. 'Hoe beveiligt u uw kroonjuwelen?', is een vraag die in elk bedrijf gesteld moet worden, om iedereen te doordringen van het gevaar van cybercrime."


En als ik meer wil weten over zo'n cybercrimeverzekering?

Neem dan contact op met één van onze adviseurs. Jos Kuhl: "Wij brengen voor u uw risico's in kaart en bieden passende oplossingen. Een cybercrimeverzekering kan een optie zijn, maar ook in preventie en bewustwording ondersteunen we uw bedrijf."


Interessante links voor u:

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: