Overzicht status pensioenonderwerpen

Geplaatst op : 4 juni 2015

Verhoging van de AOW-leeftijd, pensioencommunicatie, nieuwe regels waardeoverdracht… Wijzigingen op pensioengebied zijn vaak in het nieuws en het is moeilijk bij te houden welke nieuwe regels al definitief zijn en welke nog ter discussie staan. Daarom vindt u in dit artikel een overzicht.

Overzicht

Wetten en besluiten worden door het kabinet voorbereid. Wetten (en soms ook besluiten) moeten door de Tweede en Eerste Kamer voordat zij definitief zijn. Het dossiertje in onderstaand overzicht geeft aan in welke fase een dossier zich bevindt. Een groen vinkje staat voor afgehandeld / akkoord.

Onderwerp Voor-
bereiding
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
(Beoogde)
ingangsdatum
Meer informatie
Versnelde verhoging AOW-leeftijd Vinkje Vinkje Vinkje 01-01-2016 Artikel van juni 2015
Werken na AOW-leeftijd Vinkje Vinkje Dossier 01-01-2016 Artikel van maart 2015
Verhoging pensioenleeftijd Vinkje Vinkje Vinkje 01-01-2014 In 2018 naar 68 jaar
(prognoses CBS)
Pensioencommunicatie Vinkje Vinkje Vinkje Vanaf
01-07-2015
Artikel van juni 2015
Algemeen Pensioenfonds Vinkje Dossier   01-01-2016 Zie toelichting hieronder
Waardeoverdracht: structurele herziening Dossier     01-07-2016 Artikel van maart 2015
Waardeoverdracht: beperking lasten ook voor
grote werkgever
Vinkje Dossier   01-01-2015
met terugwerkende kracht
Artikel van maart 2015
Waardeoverdracht: overgangsrecht verval
6-maandentermijn
Vinkje Dossier   01-01-2015
met terugwerkende kracht
Artikel van maart 2015
Optimalisering premieovereenkomst Dossier     01-07-2016 Zie toelichting hieronder
Herziening pensioenstelsel Dossier     Onbekend Zie toelichting hieronder
Medezeggenschap Dossier     01-01-2016 Zie toelichting hieronder
Directeur-grootaandeelhouder: wijziging eigen beheer Dossier     Onbekend Zie toelichting hieronder
Zelfstandig ondernemer: pensioen en bijstand Dossier     01-01-2016 Zie toelichting hieronder

Overzicht status pensioenonderwerpen

Toelichting

 • Algemeen Pensioenfonds
  Een algemeen pensioenfonds kan pensioenregelingen van meerdere werkgevers uitvoeren en is niet beperkt tot een bepaalde sector. Het is een nieuwe vorm van pensioenuitvoerder.

 • Optimalisering premieovereenkomst
  Dit gaat over het doorbeleggen na de pensioendatum, waardoor mogelijk een laag pensioen door lage rente wordt voorkomen.

 • Herziening pensioenstelsel
  Na de Pensioendialoog wil het kabinet kijken naar ingrijpende wijzigingen om het stelsel toekomstbestendig te maken.

 • Medezeggenschap
  De Ondernemingsraad krijgt instemmingsrecht ongeacht de pensioenuitvoerder.

 • Wijziging eigen beheer
  De directeur-grootaandeelhouder kan pensioen in eigen beheer opbouwen. Staatssecretaris Wiebes komt later dit jaar met (waarschijnlijk) ingrijpende wijzigingen.

 • Pensioen en bijstand
  Voor iedereen blijft particulier pensioenvermogen tot € 250.000 buiten de bijstand. Staatssecretaris Klijnsma heeft gemeenten verzocht in 2015 te handelen alsof de wet al is ingegaan.

Meer weten?

Wij helpen u graag verder. Bel of mail uw contactpersoon bij Meeùs.

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: