"Wat als mijn inkomen wegvalt?" medewerkersblog door Ruud Houtzager

Geplaatst op : 3 juni 2015

Manager Inkomen & Zorg Ruud Houtzager verzorgde namens Meeùs tijdens het ‘Zeker van inkomen’ debat een gesproken column. In deze column ging hij in op de inkomenszekerheid van zelfstandigen.

Ruud HoutzagerWaarom speciaal zelfstandigen?

Ruud Houtzager: "Steeds meer Nederlanders werken als zelfstandige. Veel van die zelfstandigen hebben een te rooskleurig beeld over hun inkomenszekerheid. We zijn gewend dat er altijd voor je gezorgd wordt, maar door de terugtredende overheid is die tijd helaas voorbij. Veel zelfstandigen houden te weinig rekening met de mogelijkheid arbeidsongeschikt te worden."

Veel zelfstandigen zitten toch bij een broodfonds?

"Een broodfonds bestaat uit een groep zelfstandigen, bijvoorbeeld ZZP'ers, die gezamenlijk een potje financieren dat uitkeert als iemand ziek wordt. Zo willen ze niet afhankelijk van prijzige arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Zo'n fonds kan gedurende korte tijd zekerheid bieden, maar op de lange termijn niet. Zo’n fonds doet niets aan de begeleiding bij arbeidsuitval en/of preventie. Een collectieve oplossing van individuele problemen, zoals een broodfonds, is een goed idee. Maar het werkt nog beter als dit wordt gekoppeld aan een traditionele AOV. Een broodfonds kan bijvoorbeeld een AOV afsluiten voor al haar leden. Die is dan meteen stukken goedkoper en biedt de zelfstandige wél toegang tot preventie en deskundigheid tot re-integratie. En daarmee komen we tot de stap die we met zijn allen moeten gaan maken, de stap naar 'duurzame inzetbaarheid'."

Wat betekent dat voor werkgevers en werknemers?

"Opdrachtgevers en opdrachtnemers moeten beseffen dat ze samen verantwoordelijk zijn voor de zekerheid van inkomen. Degene die het werk verzet, moet zich af en toe afvragen: 'Wat als mijn inkomen wegvalt?' De opdrachtgever moet zich regelmatig afvragen wat de risico’s zijn als iemand in het team niet meer beschikbaar is. De mogelijkheden tot preventie en re-integratie die een AOV biedt zijn in het voordeel van opdrachtgevers. De risico’s van arbeidsuitval zijn prima af te dekken in allerlei vormen van collectiviteit. Daar hebben we de overheid vaak helemaal niet voor nodig. Met een goede adviseur kunnen we dat zelf, met vakgenoten of op de commerciële markt."

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: