Wet Pensioencommunicatie

Geplaatst op : 4 juni 2015

De Eerste Kamer heeft onlangs het wetsvoorstel Pensioencommunicatie aangenomen. Het doel van deze wet is dat de werknemer zijn pensioensituatie beter begrijpt en snapt wat zijn mogelijkheden zijn. U leest in dit artikel wat wij u aanraden te doen.

Wet Pensioencommunicatie

Doel van de wet

Het doel van de wet is het verhogen van het pensioenbewustzijn van de werknemers. Als werkgever krijgt u een grotere rol hierin. De nieuwe maatregelen moeten er voor zorgen dat de pensioendeelnemer weet hoeveel pensioen hij kan verwachten, kan nagaan of dat voldoende is en zich bewust is van de risico's. Ook moet voor de deelnemer duidelijk zijn welke keuzes hij heeft. De informatie moet gegeven worden vanuit het perspectief van de deelnemer..

Wijzigingen door de wet

Dit zijn de wijzigingen door de Wet Pensioencommunicatie (met tussen haakjes de datum van inwerkingtreding):

 • De pensioenuitvoerder communiceert tijdig, duidelijk, correct en evenwichtig over pensioen (1 juli 2015).
 • Er komen meer mogelijkheden tot digitale verstrekking van informatie, zoals de startbrief (1 juli 2015).
 • Pensioen 1-2-3 vervangt de huidige startbrief; informatie komt gelaagd beschikbaar, wat meer uitnodigt tot lezen (1 januari 2016).
 • De pensioenuitvoerder zorgt ervoor dat op zijn openbare website basisinformatie staat over uw pensioenregeling (1 juli 2016).
 • Het jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht (UPO) wordt korter en gaat alleen over al opgebouwd pensioen (1 januari 2016).
 • Het Pensioenregister (www.mijnpensioenoverzicht.nl) krijgt meer functionaliteiten en geeft hierdoor meer inzicht aan de deelnemer, waaronder inzicht in de koopkracht en risico's van het toekomstige pensioeninkomen (1 januari 2016).

Uw rol als werkgever

U krijgt een grotere rol in de pensioencommunicatie:

 • U krijgt een spilfunctie.
 • U informeert (nieuwe) werknemers over de inhoud van de pensioenregeling.
 • U bent het eerste aanspreekpunt voor uw werknemers.
 • Van u wordt verwacht dat u basiskennis van pensioen heeft.
 • Van u wordt verwacht dat u basiskennis heeft van de eigen pensioenregeling.

Checklist

De pensioenbranche werkt aan een checklist die waarschijnlijk vanaf september beschikbaar zal zijn. Deze checklist helpt u bij het verstrekken van pensioeninformatie aan werknemers. Voor het goed informeren van uw werknemers en het beantwoorden van concrete vragen is ook pensioenkennis nodig.

Wat wij u aanraden te doen

Weet u genoeg van pensioen? Als dat niet het geval blijkt te zijn, dan raden wij u aan het volgende te doen:

 • Vergroot de pensioenkennis binnen uw bedrijf en/of
 • Koop de pensioenkennis in bij een professionele pensioenadviseur.

Wat kunnen wij voor u doen?

Wij kunnen de volgende diensten leveren:

 • Een cursus van een dagdeel voor uw HR-medewerkers.
 • Een groepspresentatie voor uw personeel.
 • Individuele uitleg over pensioen aan uw werknemers.
 • Beantwoorden van vragen van uw personeel over pensioen.
 • Schriftelijke informatie over pensioen, bijvoorbeeld voor uw intranet.
 • En nog meer…

Wilt u hier meer over weten?

Bel of mail uw contactpersoon bij Meeùs.

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: