Eigenrisicodrager WGA-flex uitgesteld

Geplaatst op : 13 maart 2015

De mogelijkheid voor WGA-flex eigenrisicodrager te worden zou per 1 januari 2016 al ingaan, maar wordt uitgesteld naar 1 januari 2017.

Eigenrisicodrager WGA-flex uitgesteld

In de nieuwsbrief van september hebben wij u onder andere geïnformeerd over de Wet BeZaVa, WGA gedifferentieerde premies (WGA vast en flex) en de financiële gevolgen voor u als werkgever.

Op dit moment geldt dat het eigen risicodragerschap voor de WGA, alleen nog voor WGA-vast geldt. De mogelijkheid om ook voor de WGA-flex eigenrisicodrager te worden (en samen te voegen met WGA-vast) zou op 1 januari 2016 ingaan, maar wordt een jaar uitgesteld.

Het is een uitstel en geen afstel. U blijft namelijk als werkgever met dit financiële risico geconfronteerd worden. Nu grip op het verzuim uitoefenen betekent later een makkelijkere keuze en een beperkter financieel risico.

Achtergrond
De private verzekeraars hebben hun zorgen geuit bij Minister Asscher. De samenvoeging van de vaste en flexibele risico’s betekent, dat verzekeraars zich moeten verbreden naar de schadelastbeperking voor flexwerkers. De verzekeraars zijn hier echter nog niet klaar voor. De minister wil de verzekeraars een kans bieden goed voorbereid de markt in te stappen.

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: