"Ik heb een nieuwe baan, wat moet ik met mijn pensioen doen?" Door adviseur Ellen Rijzinga

Geplaatst op : 11 maart 2015

Bij een verandering in uw werksituatie moet u met veel zaken rekening houden. Wat doet u bijvoorbeeld met uw opgebouwde pensioen? Adviseur Ellen Rijzinga legt uit.

PensioenadviesMoet ik mijn pensioen overdragen?
Ellen Rijzinga: "Werkt u in een bedrijfstak waarin u verplicht bij een pensioenfonds pensioen opbouwt? Blijft u in dezelfde bedrijfstak werken? Dan verandert er voor u niets. Voorbeelden hiervan zijn de Bouw en het Onderwijs."

En als ik in een andere bedrijfstak ga werken?
"In dat geval, of als u geen verplicht pensioenfonds hebt, vraagt u een 'opgave waardeoverdracht' aan bij uw nieuwe werkgever of bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Dit kan met een formulier en meestal ook online. U ontvangt dan na enkele maanden een opgave van de twee pensioenregelingen. Hierin staat het door u opgebouwde pensioen en wat u hiervoor terug krijgt in de nieuwe pensioenregeling. U beslist na ontvangst van deze opgave zelf of u wel of niet het pensioen overdraagt naar uw nieuwe pensioenuitvoerder."

Voordelen van waardeoverdracht
Een voordeel van uw overdracht is ten eerste de overzichtelijkheid. Daarnaast zijn er verschillende factoren die bepalen of een waardeoverdracht verstandig is voor u. Als u een klein opgebouwd pensioen hebt is een waardeoverdracht meestal gunstig. Dat is ook het geval als uw nieuwe pensioenregeling een eindloonregeling is. Ellen Rijzinga: "De eindloonregeling komt nog maar weinig voor. In veel gevallen is het moeilijk om goed te beoordelen wat gunstiger is. Ik raad aan in ieder geval goed te kijken naar het partnerpensioen en naar de indexering van uw oude- en nieuwe pensioenregeling. Die indexering is de mate waarin het opgebouwde pensioen wordt aangepast aan de inflatie. Neem contact op met één van onze adviseurs om uw situatie te bespreken."

Binnen welke termijn moet ik iets doen?
Tot voor kort moest u binnen zes maanden na indiensttreding vragen om een 'opgave waardeoverdracht'. Die termijn is op 1 januari 2015 komen te vervallen. Bent u in dienst gekomen na 1 januari? Dan geldt voor u geen termijn meer. Voor werknemers die in dienst zijn getreden vóór 1 januari geldt de termijn van zes maanden nog wel. "Mijn advies is: wacht niet te lang met het opvragen van een 'opgave waardeoverdracht', vooral als u een partner en kinderen heeft, vanwege het partnerpensioen. Bekijk goed welke risico’s u en uw gezin lopen en wat u het beste kunt doen."

Ik wil mijn pensioen overdragen
"Dit kunt u doorgeven aan uw nieuwe pensioenuitvoerder. Bij de opgave waardeoverdracht vindt u informatie over hoe u dit doet en binnen welke termijn. De nieuwe pensioenuitvoerder regelt de overdracht dan verder."

En als ik mijn opgebouwde pensioen niet over wil dragen?
"Dat mag natuurlijk. U houdt gewoon recht op uw opgebouwde ouderdomspensioen, tenzij het een zeer klein bedrag is. In dat geval mag uw pensioenuitvoerder uw ouderdomspensioen afkopen. Dit wil zeggen dat het opgebouwde bedrag in één keer wordt uitgekeerd, onder inhouding van loonbelasting."

Onder welke voorwaarden kan dat?
Een pensioenuitkering tot EUR 462,88 per jaar mag de pensioenuitvoerder zonder uw toestemming afkopen. Dit mag vanaf twee jaar na de laatste inleg. Uw vorige pensioenuitvoerder is verplicht om u binnen zes maanden na die twee jaar te informeren en het bedrag uit te betalen. Na twee jaar en zes maanden mag de pensioenuitvoerder uw pensioen alleen afkopen met uw toestemming.

Waarom zou ik dat niet willen, zo’n afkoop?
Ellen Rijzinga: "Natuurlijk is het fijn om, redelijk onverwacht, opeens een bedrag op uw rekening te ontvangen. Maar hierdoor is uw jaarinkomen in dat jaar een stuk hoger. Dit heeft gevolgen voor de belasting die u moet betalen en kan gevolgen hebben voor eventuele toeslagen die u ontvangt. Een ander groot nadeel is op dit moment het rendement. Het uitgekeerde bedrag levert in een pensioenregeling naar verwachting meer rendement op dan op een spaarrekening." 

Interessante links voor u:

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: