Overgangsregeling transitievergoeding seizoenwerkers

Geplaatst op : 13 maart 2015

Straks moet u ook bij beëindiging van een tijdelijk dienstverband een transitievergoeding betalen. Dat kan duur uitpakken voor u. De overheid komt daarom met een oplossing voor werkgevers die werken met tijdelijke krachten.

Overgangsregeling transitievergoeding seizoenwerkers

Vooraf
Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever - voor de werknemer een onvrijwillig ontslag - is de werkgever een transitievergoeding verschuldigd als de arbeidsovereenkomst minimaal 24 maanden heeft geduurd. Dit geldt ook als een contract voor bepaalde tijd niet wordt voortgezet. Deze regeling geldt vanaf 1 juli 2015 en maakt onderdeel uit van de Wet Werk Zekerheid. Hierover hebben wij u eerder geïnformeerd in ons artikel van juni 2014 en in ons artikel van maart 2014. Voor het bepalen van het recht op en de hoogte van de transitievergoeding tellen tijdelijke arbeidsovereenkomsten mee die elkaar met tussenpozen van ten hoogste zes maanden hebben opgevolgd.

Nadelig voor werkgevers met tijdelijke werknemers
Voor werkgevers die werken met tijdelijke werknemers (seizoenwerkers) zou dit erg nadelig kunnen uitpakken als het arbeidsverleden van vóór 1 juli 2015 volledig zou meetellen bij de berekening van de vergoeding. Met als gevolg dat de tijdelijke werknemers mogelijk niet opnieuw ingehuurd zouden worden. Minister Asscher heeft erkend dat dit een ongewenst effect van de regeling zou zijn en heeft daarom enkele maatregelen voorgesteld om dit tegen te gaan.

De voorgestelde maatregelen luiden als volgt:

  • Uitstel transitievergoeding bij garantie werk
    Als een werkgever bij afloop van een arbeidscontract de garantie geeft dat de werknemer binnen zes maanden weer bij hem aan de slag kan, dan hoeft hij geen transitievergoeding te betalen. Het moet hier dan gaan om een tijdelijke of vaste arbeidsovereenkomst die ingaat binnen zes maanden, te rekenen vanaf het moment waarop de tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigt. De periode van het nieuwe dienstverband (garantie) kan op een later moment overigens wel weer meetellen voor het recht op en de hoogte van de transitievergoeding.

  • Overgangsregeling onderbrekingsperiode
    Minister Asscher stelt voor, dat bij de berekening van een transitievergoeding de arbeidsovereenkomsten die vóór 1 juli 2012 zijn afgelopen én elkaar met een onderbreking van meer dan drie maanden hebben opgevolgd (of een kortere termijn, als die op grond van de cao gold) niet meetellen. Wel tellen de tijdelijke arbeidsovereenkomsten mee die elkaar na 1 juli 2012 met een onderbreking van ten hoogste zes maanden opvolgen.

  • Bevorderen arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd
    Voor arbeidsovereenkomsten met onbepaalde tijd die op of na 1 juli 2015 worden aangegaan, geldt dat eerdere overeenkomsten die vóór die datum zijn geëindigd, niet meetellen voor een transitievergoeding als de onderbrekingsperiode langer dan drie maanden was. Hier staat tegenover dat de werknemer een arbeidsovereenkomst heeft voor onbepaalde tijd.
Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: