Update diverse onderwerpen pensioen

Geplaatst op : 20 november 2015

In de loop van 2015 hebben we diverse wijzigingen op pensioengebied aangekondigd. Hoever staat het met deze wijzigingen? Is de checklist die u kan helpen bij het verstrekken van pensioeninformatie aan (nieuwe) werknemers beschikbaar? Zijn de eerste algemene pensioenfondsen op 1 januari actief? Wat betekent de nieuwe rente voor waardeoverdracht voor u? Wanneer veranderen de regels voor de directeur-grootaandeelhouder?

Update diverse onderwerpen pensioen

Wet Pensioencommunicatie

Sommige bepalingen van de Wet Pensioencommunicatie zijn al ingegaan op 1 juli 2015. Andere bepalingen gaan in op 1 januari en 1 juli 2016. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving, vervangt laag 1 van Pensioen 1-2-3 de huidige startbrief per 1 juli 2016. Laag 1 is informatie op hoofdlijnen over de belangrijkste elementen van de pensioenregeling.

De checklist waarover wij schreven in ons artikel van juni 2015 is sinds oktober beschikbaar. "Wegwijs in het pensioen" helpt u bij het verstrekken van pensioeninformatie aan (nieuwe) werknemers. Voor een effectief gebruik van de checklist is pensioenkennis nodig.

De pensioenbranche werkt nog aan een checklist voor de werknemer die bijna met pensioen gaat. Deze checklist zal "Route naar pensioen" heten. Het is op dit moment onbekend wanneer deze beschikbaar is.

Algemeen pensioenfonds (APF)

Er is vertraging opgetreden bij de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel. Op dit moment is de verwachting dat de eerste APF-en één tot enkele maanden na de jaarwisseling actief zullen zijn. Zie ook ons artikel van september 2015.

Meerdere pensioenuitvoerders bieden een tijdelijke oplossing voor werkgevers die interesse hebben in aansluiting bij een APF. Meeùs kan u verder informeren. Neem hiervoor contact op met uw pensioenadviseur.

Waardeoverdracht in 2016

De wettelijke rente voor waardeoverdracht daalt opnieuw fors. De rente wordt in 2016 1,629%. Dit jaar is deze rente nog 2,156% en in 2014 was deze 2,785%.

Het kan zijn dat u door deze rentedaling meer moet bijbetalen wanneer ex-werknemers hun pensioen meenemen naar elders. De toelichting in ons artikel van december 2014 is nog steeds van toepassing: lees in de tabel van dat artikel "2015" voor "2014" en lees "2016" voor "2015".

Het is nog steeds onbekend wanneer er een permanente oplossing voor het probleem van bijbetalen bij waardeoverdracht komt.

Wijzigingen eigen beheer DGA

De directeur-grootaandeelhouder (DGA) mag pensioen in eigen beheer opbouwen. Staatssecretaris Wiebes heeft drie varianten voorgesteld ter vervanging van dit eigen beheer: de Oudedagsbestemmingsreserve (OBR), Oudedagssparen in Eigen Beheer (OSEB) en afschaffen van eigen beheer zonder dat daar een fiscaal aantrekkelijke spaarmethode in de BV voor terugkomt. Voor de Kerst wil Wiebes een concreet voorstel naar de Tweede Kamer sturen. De bedoeling is dat de nieuwe fiscale regels per 1 januari 2017 ingaan.

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: