Extra Europees geld voor duurzame inzetbaarheid werknemers

Geplaatst op : 21 september 2015

Net als in het najaar van 2014 komt er ruim 20 miljoen euro extra beschikbaar voor 'duurzame inzetbaarheid'. Dit geld komt beschikbaar uit het Europees Sociaal Fonds. Het doel hiervan is meer mensen langer en productief aan het werk te houden, bijvoorbeeld door werknemers te helpen gezond te blijven of tijdig te laten omscholen.

Extra Europees geld voor duurzame inzetbaarheid werknemersVan 19 oktober tot en met 13 november 2015 kunnen bedrijven en instellingen een aanvraag indienen bij het Agentschap SZW. De subsidie bedraagt maximaal tienduizend euro. Voorwaarde hierbij is wel dat de aanvrager zelf de helft van het subsidiebedrag bijlegt.

Vorig jaar hebben ongeveer tweeduizend bedrijven subsidie aangevraagd. Meer informatie over de regeling is te vinden op www.agentschapszw.nl.

Duurzame inzetbaarheid wordt steeds belangrijker voor bedrijven. Het verhoogt de kans op succesvol ondernemen. Het is een antwoord op de snelle verandering van de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door de verhoging van de AOW-leeftijd. Daardoor moeten bedrijven alert zijn op de kennis en vaardigheden van hun werknemers. Worden die op tijd aangepast, dan werkt dat beter. Gaat een bedrijf door met werknemers zonder vernieuwde kennis en vaardigheden? Dat leidt vaak tot hoger verzuim en tot een grotere kans op burn-outklachten. Een actieve aanpak van duurzame inzetbaarheid verhoogt niet alleen de kans op succesvol ondernemen. Het verlaagt het verzuim en de daarbij behorende verzuimkosten.

Meeùs kan u daarbij begeleiden. Dat doen we naast onze bestaande risico- en verzekeringsexpertise. Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit zijn daarbij sleutelwoorden. Van belang is inzicht in en beheersing van uw risico's. Mét een gezonde combinatie van inkomenszekerheid en zorgverzekeringen. Meeùs helpt u graag om ervoor te zorgen dat u óók op het gebied van duurzame inzetbaarheid succesvol onderneemt.

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: