Overstappen naar een algemeen pensioenfonds?

Geplaatst op : 21 september 2015

Het algemeen pensioenfonds (APF) is een nieuw soort pensioenuitvoerder. Is het interessant voor werkgevers om naar een APF over te stappen? Bespaart u hierdoor kosten? Krijgen uw werknemers hetzelfde? En wat is het goede moment voor een eventuele overstap?


Overstappen naar een algemeen pensioenfonds?

Algemeen pensioenfonds

Een algemeen pensioenfonds (APF) is een stichting die binnen zogenaamde collectiviteitskringen pensioenregelingen uitvoert. Zowel werkgevers als ondernemingspensioenfondsen kunnen zich bij een collectiviteitskring aansluiten. Binnen een kring worden risico's en resultaten gedeeld en elke kring heeft zijn eigen beleid als het gaat om beleggingen en toeslagen (indexatie van pensioenen). Het APF heeft één onafhankelijk bestuur dat verantwoordelijk is voor alle kringen. Op deze manier worden schaalvoordelen behaald en kosten bespaard.


Salaris/diensttijd

Sommige werkgevers met een eindloon- of middelloonregeling ondergebracht bij een verzekeraar, moeten binnenkort hun pensioenregeling verlengen. Bij de huidige lage rentestand krijgen deze werkgevers te maken met forse premiestijgingen. Zeker voor deze groep is het interessant om te kijken welke alternatieven er zijn. Een APF kan zowel beschikbare premieregelingen als salaris-/diensttijdregelingen (eindloon en middelloon) uitvoeren.


Geen garantie

Een APF is een pensioenfonds. Daarom zijn de wettelijke regels voor pensioenfondsen van toepassing. Dit betekent onder meer dat een APF op de pensioenen kan korten als het financieel slecht gaat. Er is geen garantie zoals bij een verzekeraar. Anderzijds verhoogt het APF de pensioenen door het verlenen van toeslagen wanneer dit financieel mogelijk is. Omdat er geen garantie is, rekent het APF geen garantiekosten. Een ander aspect van de wettelijke regels is dat de premie periodiek wordt aangepast. Dit betekent dat de premie in de toekomst kan dalen of stijgen, afhankelijk van de resultaten.


Wel of niet overstappen naar een APF?

Het is belangrijk dat u een eventuele overstap zorgvuldig afweegt en dat u zich goed laat adviseren. Een keuze voor een APF maakt u voor de lange termijn. Door schaalvoordelen en het ontbreken van garantiekosten is een APF mogelijk goedkoper dan een verzekeraar. Hoe de premie zich in de toekomst ontwikkelt is echter afhankelijk van resultaten op beleggingen en kosten en hangt mede af van de samenstelling van het deelnemersbestand binnen de collectiviteitskring. Is het raadzaam bij een eventuele wens om over te stappen naar een APF eerst de ontwikkelingen af te wachten waardoor een beter beeld ontstaat van de resultaten van het APF? En wat zijn de exitvoorwaarden, voor het geval u kiest voor een APF en na enige tijd wilt overstappen naar een andere uitvoerder?


Instemming werknemers

Bij een overstap van verzekeraar naar APF is het nodig instemming te vragen van de werknemers. Door de overstap veranderen de pensioenaanspraken: de harde garantie bij eindloon en middelloon vervalt.


Wettelijke status

Het kabinet wil dat het APF vanaf 1 januari 2016 wettelijk mogelijk is. Of die datum gehaald wordt is onzeker. Op het moment van schrijven van dit artikel is het wetsvoorstel in behandeling bij de Eerste Kamer.


Markt

Meerdere marktpartijen hebben een APF in oprichting waarbij aansluiting mogelijk is voor met name grotere werkgevers. Zij kunnen offertes verstrekken, zodra zij een vergunning hebben, wat mogelijk is wanneer het wetsvoorstel is aangenomen. Het is onbekend of offertes nog voor 1 januari 2016 verkregen kunnen worden.

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: