Prinsjesdag

Geplaatst op : 20 september 2015

Vorige week opende de koning het parlementaire werkjaar: Prinsjesdag, voorlopig voor de laatste keer met de gouden koets. Het kabinet presenteerde de begroting en plannen voor 2016. Er waren geen nieuwe wijzigingen op het gebied van inkomens- en zorgverzekeringen. Wel was er aandacht voor de toekomst van ons pensioenstelsel.


Prinsjesdag

Pensioenplannen

Op Prinsjesdag zijn geen nieuwe, concrete pensioenplannen gepresenteerd. Wel zei de koning het volgende in de troonrede: "Dit najaar presenteert de regering een werkprogramma waarin zij de plannen voor het toekomstige pensioenstelsel verder uitwerkt. […] Het stelsel kan transparanter, eenvoudiger en persoonlijker worden, met een juiste balans tussen keuzevrijheid en risicodeling."

Onlangs maakte staatssecretaris Klijnsma bekend dat zij binnen een jaar de hoofdlijnennota voor een nieuw, toekomstbestendig pensioenstelsel naar de Tweede Kamer wil sturen. Waarschijnlijk zal deze hoofdlijnennota de basis vormen voor ingrijpende wijzigingen van ons pensioenstelsel. Onze verwachting is dat dit binnen vijf tot tien jaar concreet vorm gaat krijgen. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen.

Bij de aanbieding van het Belastingplan 2016 heeft de regering aangekondigd volgend jaar onderzoek te doen naar de afschaffing van de 100%-toets. Ook wil de regering in 2016 "de nadere uitwerking van de uitkomsten van het debat over oplossingsrichtingen eigen beheer". Dit laatste is van toepassing voor directeur-grootaandeelhouders. De Tweede Kamer debatteert deze maand hierover. De regering wilde eerder de regels voor eigen beheer per 1 januari 2016 veranderen, maar vermoedelijk wordt dit nu 1 januari 2017.


Wijzigingen inkomstenbelasting

Vorig jaar schreven we kort na Prinsjesdag dat het kabinet al deze kabinetsperiode een begin wil maken met het vereenvoudigen van het belastingstelsel en met het verlagen van de lasten op arbeid. Vooralsnog is de belangrijkste maatregel het plan voor de hervorming van box 3. Dit vindt plaats per 1 januari 2017.


Box 1 en heffingskortingen

Het tarief van de tweede en derde schijf van box 1 gaat omlaag van 42% naar 40,15% in 2016. In de eerste schijf gaat het tarief omhoog van 36,5% naar 36,55%. Het kabinet wil de algemene heffingskorting versneld afbouwen. De arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting gaan in de plannen omhoog.


Box 3

Tot nu toe was de belastingheffing in box 3 over vermogen 1,2%: 30% belasting bij een forfaitair rendement van 4%. Omdat de rente al lange tijd laag is en vooral kleinere vermogens op een spaarrekening staan, heeft het kabinet besloten dit te veranderen. In 2017 gaan we naar drie vermogensschijven met de volgende uitgangspunten voor het berekenen van de belastingheffing: Binnen de laagste schijf zetten de mensen het grootste deel op een spaarrekening. Binnen de hoogste schijf beleggen mensen juist relatief veel. Het rendement op sparen is 1,63% en op beleggingen 5,5%. Het heffingsvrije vermogen gaat naar € 25.000. In de tabel hieronder vindt u een schematisch overzicht van de wijzigingen per belastingplichtige.

Schijf Box 3-vermogen (€) Sparen 1,63% Beleggen 5,5% Forfaitair rendement Belasting-heffing (5)
1e 25.000 – 100.000 (1) 67% 33% 2,9% (2) 0,87%
2e 100.000 – 1.000.000 21% 79% 4,7% (3) 1,41%
3e Meer dan 1.000.000 0% 100% 5,5% (4) 1,65%

(1)  De eerste schijf loopt van € 0 tot € 100.000. Het heffingsvrije vermogen komt in mindering, waardoor pas boven de € 25.000 belasting verschuldigd is
(2)  67% x 1,63% + 33% x 5,5%
(3)  21% x 1,63% + 79% x 5,5%
(4)  0% x 1,63% + 100% x 5,5%
(5)  De belastingheffing is het forfaitair rendement maal 30%
Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: