Hoe beperkt u uw ontwerprisico?

Geplaatst op : 21 april 2016
Hoe groot is uw ontwerprisico nou werkelijk?

Als aannemer loopt u in steeds meer situaties het risico om aansprakelijk gesteld te worden voor fouten in het ontwerp. Ontwerpschades komen gelukkig niet dagelijks voor, maar als het u overkomt, kan het flink in de papieren lopen. Weet u wat u kunt doen om te voorkomen dat u opdraait voor de kosten en gevolgen van een ontwerpschade?

Contracteren

Op dit terrein valt binnen de bouw & infra een grote slag te slaan. Hoofdaannemers zijn gewend contractueel veel risico's naar zichzelf toe te trekken. Uit commercieel oogpunt, om bij een aanbesteding goed uit de bus te komen, maar ook om de regie te behouden en administratieve rompslomp te voorkomen. Toch kan slim contracteren met adviseurs en onderaannemers veel problemen voorkomen. Wanneer u goed contracteert, heeft dit ook een positief effect op uw risicoprofiel voor verzekeraars. Meer informatie over contractuele bepalingen en contractsvormen, maar ook over geschillen, leest u op de website van Bouwend Nederland Advies.

Afspraken

Uw medewerkers die de verzekeringszaken regelen zijn meestal niet dezelfde als de mensen die de contracten binnenhalen. Een goede afstemming is van groot belang om te voorkomen dat u geen risico's naar u toetrekt die u niet zelf kunt dragen of verzekeren. Externe adviesbureaus kunnen u helpen bij het opstellen van duidelijke richtlijnen of met een second opinion over het ontwerp. Wanneer u een dergelijke externe partij naar uw processen laat kijken, levert dat mogelijk ook dekkingsvoordeel op bij verzekeraars. In het uiterste geval kan het zelfs raadzaam zijn een uiterst complex of risicovol project niet aan te nemen om te voorkomen dat u daarmee onverantwoord grote risico's loopt.

Verzekeren

Uw "traditionele" verzekeringen sluiten maar beperkt aan bij het risicoprofiel van de ontwerpende aannemer.

  • De Aansprakelijkheidsverzekering (AVB) is bedoeld voor zaak- en personenschade aan derden met de daaruit voortvloeiende gevolgschade. Schade aan het eigen werk wordt standaard uitgesloten van dekking.
  • Een CAR-verzekering biedt wel dekking voor materiële schade als gevolg van ontwerpfouten. Deze dekking is echter beperkt tot de directe schade die ontstaat binnen de bouw- en/ of verzekerde onderhoudstermijn. Gevolgschades vallen niet onder de dekking van de CAR-verzekering.

Ontwerpverzekering

Alleen met een ontwerpverzekering verzekert u zichzelf tegen de financiële gevolgen van ontwerpaansprakelijkheid. Deze dekking is ontworpen in samenspraak met Bouwend Nederland en biedt u dekking tegen calamiteiten die het voortbestaan van uw bedrijf in gevaar brengen. Een adviseur van Meeùs Bouw & Infra bespreekt graag met u of het verzekeren van het ontwerprisico voor u een goede keuze is.

Wilt u meer weten?

Kijk op onze website of vul het contactformulier in. Dan neemt een adviseur van Meeùs Bouw & Infra contact met u op.

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: