Betaalt u niet teveel? Controleer de Beschikking Werkhervattingskas!

Geplaatst op : 13 december 2016
Betaalt u niet teveel? Controleer de Beschikking Werkhervattingskas!

Heeft u de Ziektewet en/of de WGA voor uw bedrijf verzekerd bij het UWV? Dan betaalt u hiervoor premie via de Belastingdienst. De Belastingdienst verstuurt namens het UWV aan het eind van elk jaar de Beschikking Werkhervattingskas. Hierin staat de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) voor het komende jaar.
U heeft als werkgever zes weken de tijd om bezwaar aan te tekenen tegen deze beschikking. Dat kan echt nodig zijn. Een fout in de berekening kan betekenen dat uw bedrijf teveel betaalt.


Hulp bij controle van de Whk-beschikking

In de specificatie van de Beschikking staan de aan uw bedrijf toegerekende instroom in de Ziektewet en/of WGA van uw (ex)medewerkers vermeld. Helaas wordt niet altijd de juiste uitkeringslast aan een bedrijf toebedeeld. Daaruit kan een foute premie volgen.


Heeft u twijfels over de in rekening gebrachte uitkeringslasten?

Dan kunt u een specificatie opvragen bij het UWV. Let op, ook dat moet binnen de termijn van zes weken. Het is verstandig om tegelijkertijd direct bezwaar aan te tekenen.

De specificatie opvragen en het bezwaar aantekenen moet u zelf doen. Maar Meeùs kan u daar wel bij helpen. Wij kunnen ook voor u beoordelen wat wél de juiste premie moet zijn.


Berekening van de gedifferentieerde premie Whk

De Belastingdienst berekent de hoogte van de premie. Ze kijken hiervoor naar de UWV uitkeringen voor arbeidsongeschiktheidsgevallen die twee jaar terug zijn ontstaan bij uw bedrijf. Voor de Premie Whk 2017 is dus gekeken naar de uitkeringen in 2015. De bedrijfsomvang bepaalt vervolgens wat wordt toegerekend aan uw bedrijf. Hieronder een overzicht van hoe dat werkt en wat u kunt controleren.


Wat adviseren wij u sowieso te (laten) doen?


  • Kleine bedrijven (loonsom 2015 tot € 322.000): controleer de sectorindeling
    Voor kleine bedrijven geldt de sectorale premiedifferentiatie. De gedifferentieerde premie wordt bepaald door de uitkeringslast van de hele sector. De eigen uitkeringslast is niet van invloed op de hoogte van de premie. Bent u ingedeeld als kleine werkgever? Dan kunt u alleen controleren of uw bedrijf door het UWV in de juiste sector is ingedeeld.

  • Middelgrote bedrijven (loonsom 2015 tussen € 322.000 en € 3.220.000): controleer de sectorindeling, de uitkeringslasten 2015 en de weging
    Voor middelgrote werkgevers geldt een combinatie van sectorale en individuele premiedifferentiatie. De gedifferentieerde premie is een gewogen gemiddelde tussen het sectorrisico en de eigen uitkeringslast. Als middelgrote werkgever kunt u controleren of uw bedrijf door het UWV in de juiste sector is ingedeeld, of de uitkeringslasten juist zijn bepaald en of de weging juist is toegepast.

  • Grote bedrijven (loonsom > € 3.220.000): controleer de uitkeringslasten 2015
    Voor grote werkgevers geldt individuele premiedifferentiatie. Dit betekent dat de gedifferentieerde premie volledig wordt bepaald door de eigen uitkeringslast. Als grote werkgever kunt u controleren of de uitkeringslasten voor uw bedrijf juist zijn bepaald.

Onze hulp gewenst?

Neem voor meer informatie contact op met uw contactpersoon bij Meeùs. Hij/zij helpt u graag verder. U kunt ook gebruik maken van het contactformulier.

Neem contact met ons op

Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: